Möte med Norrköpings kommun

Igår var jag och Kennert Hallberg på möte med Norrköpings kommun. Vi träffade en landsbygdsutvecklare och en IT-strateg. Vi berättade om det upplägg som vi dragit igång i Skärkind och ville höra att kommunen tycker det är en bra väg framåt. De är positiva till vårt initiativ och vi tror att de kommer att kunna hjälpa oss framöver.

En sak som vi var mycket intresserade av att diskutera var finansiering. Eftersom Skärkind är glest befolkat så är det i praktiken nödvändigt att få finansiering från någon utanför Skärkind för att vi ska kunna få till detta. De berättade att Tillväxtverket, EUs strukturfond, PTS och Jordbruksverket alla kan vara medfinansiärer och att det är Länsstyrelsen som  samordnar bidragen. De kan ju se helheten. Vi kommer att ta kontakt med dem inom kort för att prata om förutsättningarna för Skärkind. Det är inte helt enkelt för kommunen att direkt stöda oss med pengar för utbyggnaden. Det finns visst lagar som hindrar dem från det. De lovade dock att titta lite mer på det.

Det kändes som ett positivt möte och den plan jag tidigare nämnt ska vi försöka fortsätta med.