Vad påverkar anslutningskostnaden?

I ett tidigare inlägg (Priser för inkoppling) har jag skrivit om vad det kan kosta att skaffa och ha fiber.

Anslutningskostnaden består av två delar i ett nät som byggs via en fiberförening vilket vi förmodligen kommer att ha i Skärkind. Det finns även en modell med stadsnät.

  • Kommunens anslutningskostnad som är 9900 kr och är lika för alla. I avgiften ingår allt material som slang, fiber och utrustning som ska finnas i varje fastighet.
  • Grävkostnaden som beror på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Det är denna kostnad som är svår att säga i innan vi vet hur många som ansluter sig. Vi i bredbandsgruppen (se kontaktlistan) har ett tänk att vi ska vara dela på kostnaden på något sätt för alla som bor inom ett område. Mer information kommer när vi ser hur intresset ser ut i de olika områdena. Det finns även möjlighet att få bidrag från olika håll när kostnaden blir hög.

Den del av kostnaden som vi kan påverka är grävkostnaden. Det är därför som det är så viktigt att vi får med så många som möjligt.