Ni behöver inte välja operatör innan den 1:e september

Just nu vill vi att ni som är intresserade av bredband via fiber skickar in påskrivna avtal till Norrköping Vatten och Avfall enligt tidigare information. Ni behöver inte välja operatör innan 1:e september.

Vi planerar att ha ett informationsmöte under hösten där frågor kring operatörer kan tas upp.