Protokoll från möte 2014-07-09

Protokoll bredbandsmöte i Skärkinds bygdegård 2014-07-09

Niklas Lanzén (ansvarig i Skärkinds bredbandsgrupp) och Johnny Eriksson (Norrköpings Vatten och avlopp) hälsar alla välkomna till mötet.

Nu är det två år sedan förra mötet i Bygdegården och äntligen är det på gång att bli av.

Roligt att så många kommit på mötet, över 100 personer kunde vi räkna till.

Bredbandsgruppen presenterades:

 • Mitt, grå färg: Niklas Lanzén och Kennert Hallberg
 • Väst, blå färg: Gunnar Karlsson
 • Öst, orange färg: Claes Olai och Anders Hollstedt (ej närvarande)
 • Norr, rosa färg: Mats Sågensjö
 • Syd, grön färg: Frida Andersson och Kjell Grindemyr (ej närvarande)

Johnny informerade om att fram till år 2020 ska 90% av Sveriges befolkning ha minst 100 mbit. Norrköping jobbar därför med att få klart sina stamsträckor fram till 2017.

I dagens läge finns ADSL för ett fåtal i Skärkind, men det är väldigt långsamt (ca 2 mbit). För övriga finns mobilt nätverk men för att det ska kunna förse hela Skärkind med en bra hastighet behöver många fler master sättas upp.

Kommunen har beslutat att hjälpa till med första området i Skärkind, område mitt, för att på så sätt också möjliggöra för de andra områdena att kunna börja med sina.

Anledningen till att just område mitt valdes är för att det är i mitten och gör det möjligt för alla andra områden att koppla på sig mot detta område.

I Norsholm kommer en teknikbod att sättas upp som ska förse hela Skärkind med fiber. Från boden kommer det i höst att grävas utmed banvallen upp till Skärkinds kyrka.

Avgiften för att få fiber i område mitt är 19 000 kr, då ingå anslutningsavgift och grävning fram till tomtgräns.

Man kan också välja en passiv anslutning om man inte vill ha fiber nu men vill ha möjlighet att få det längre fram. Det kostar 11 000 kr att få en passiv anslutning och när man ska göra den aktiv tillkommer 9 900 kr. Dvs totalt 20 900 kr.

Väljer man att inte gå med alls nu kommer det att kosta 19 000 kr + att man får bekosta all grävning från närmsta fiber helt själv. Det kan bli stora summor om det är en bit att gräva.

Upphandling har skett med Tjällmo gräv så de kommer att gräva hela området, vill man inte gräva från tomgränsen till huset kan man enkelt anlita dem till det också. Det bekostar man själv och kan söka ROT-avdrag på det.

I fibernätet kommer man fritt att kunna välja leverantör av tjänster, alla stora leverantörer finns med. Se mer info på hemsidorna:

Tre bolag har visat intresse för att ge en förmånligare anslutning, marknadsbidrag:

 • Bredband 2 – endast Internet, första året gratis
 • Com Hem – första halvåret gratis
 • Tele2 – 6000 kr i rabatt på anslutningen (Dvs. 19 000 kr blir 13 000 kr)

Avtal för markintrång ska skrivas under av samtliga markägare där grävning kommer att ske. För de markägare där grävning sker på deras mark för att komma till andra fastigheter utbetalas ersättning. För de markägare där det bara grävs för att de själva ska få fiber sker ingen ersättning.

För övriga områden kommer byalag/fiberföreningar att startas upp. Under hösten kommer mer information om de nya lantbruksstöden för bredbandsutbyggnad och det blir då möjligt att söka stöden och starta upp projekteringen.

Frågor och svar:

Hur ser vi vilka som svarat ja?

På hemsidan http://bredband.skarkind.se/ finns en karta med markeringar på fastigheterna.

 • Gul – ej svarat
 • Röd – svarat nej
 • Grön – svarat ja
 • Blå – skickat in avtal om att vara med

Hur djupt gräver man?

40 cm på tomten, 60 cm i botten på ett väldikat dike, ca 80 cm i åkermark.

Om man bor på fel sida kommungränsen, kan man vara med ändå?

Först måste man ta kontakt med den kommun man tillhör. De kan sedan godkänna att man går med i Norrköping och kommunerna för då komma överens om en ersättning mellan sig.

Bor man i Linköping ska man kontakta Utsikt.

Vem äger nätet i område mitt när det är klart?

Norrköpings kommun

Vem kontaktar man vid fel?

Kontakta operatören om felet är okänt. De samarbetar med varandra och söker rätt på felet.

Skulle man själv gräva av en kabel kontaktar man Norrköpings vatten och avlopp.

Kan nätet säljas till vem som helst?

Nej, nät får inte längre överlåtas.

Om man har flera hus på sin fastighet, behöver man köpa flera anslutningar?

Endast familjemedlemmar får dela på ett abonnemang. En person står som ansvarig och ansvarar då för allt som händer på den anslutningen.

Vid flera hus rekommenderas en anslutning per hus.

Tidsplan område mitt

1 september

Alla avtal ska vara inskickade till Norrköpings vatten och avlopp.

 • Anslutningsavtal
 • Markintrångsavtal
 • Avtal om grävning på egen tomt om man vill ha det
 • Avtal om anslutning till Tele2 om man vill ha det

September – Oktober

 • Projektering sker i området
 • Teknikbod blir klar i Norsholm

Oktober och framåt

 • Grävning sker beroende på väder
 • Installationer i fastigheter, Inmätning av fiberkabel

Början av år 2015

 • Fiber kan användas i område mitt

Vid protokollet: Frida Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *