Protokoll från möte 2015-04-13

Protokoll Bredbandsmöte Skärkind 2015-04-13

Plats:  Skärkinds bygdegård
Tid:       18.30 – 20.00
Närvarande:  92 st av Skärkindsboende

Föreläsare:

 • Johnny Eriksson, Norrköpings vatten och avlopp, bredbandsansvarig.
 • Niklas Lanzén, sammankallande i Skärkinds bredbandsgrupp

Protokollförare: Frida Andersson

Information gällande område Mitt

Kommunen har sökt bidrag för området men har inte fått svar på ansökan ännu. Projektet drivs vidare trots detta.

På grund av problem med tillstånd att gräva av markägare har det tagit längre tid och man har nu ändrat grävsträckan till att gräva på väg 210 ut till väg 215 och sedan ner till teknikboden i Norsholm. Nu inväntas tillstånd från vägverket för denna sträcka.

De fastigheter som ligger norr om väg 210 utmed järnvägsbanken kommer att få fiber framgrävd inom kort enligt uppgift från en av de som bor där. Skönt att det löste sig.

All grävning i område 1 måste vara klar innan fibern kan blåsas i slangarna, även grävning på tomten till huset.

Grävning på tomten

Grävning av kabel från tomtgränsen till huset betalas av husägaren, man kan gräva själv eller anlita Tjällmo gräv. Grävning på tomt kostar ca 150 kr per meter exklusive moms och beställes genom att fylla i en blankett (se bilaga på hemsidan).

Materialet ingår och det kan hämtas i Skärkind. Se detta inlägg.

Tomtgräns innebär i princip till den gräns man klipper gräset.

Slangen måste gå ända in mot husväggen för att fiberkabeln inte ska få en för skarp böj. Slangen ska vara 40 cm under mark, 20 cm under mark ska plastremsan ligga som används för att mäta ut vart fibern är grävd. Se bild:

anslutning husfasadFrån utsidan borras ett hål in genom väggen, hålet bör inte sitta under mark och hålet borras snett uppåt. Hålet borras av installatören som kommer och blåser i fibern och monterar fiberdosan.

Montering av fiberdosa

Två dosor ska sättas på insidan av huset och installeras av en installatör. Installatören kontaktar husägaren för att boka tid för installationen. Den ena dosan sitter där hålet från utsidan kommer in och den andra kan placeras på annan plats i huset. Till den andra dosan kan man köpa till en längre patch kabel som är upp till 25 m lång om man vill placera den långt från första dosan. Dosan bör sitta nära tvn för att få bästa kvallité, den innehåller 7 st nätverksuttag och man kan ha 5 IP adresser.

Val av leverantör

Man kan blanda leverantörerna och ha olika till tv, telefon och Internet. Varje tjänst har sin egen bandbredd. På hemsidan www.qmarket.se kan man se alla leverantörer som finns att välja bland. Alla erbjuder upp till 1000 Mbit/s.

Tele2 är nu uppköpta av Bredbandsbolaget. Har man tecknat ett avtal med Tele2 så övergår det till Bredbandsbolaget. De har samma erbjudande med 6000 kr rabatt på anslutningsavgiften om man tecknar dem i 2 år. I abonnemanget ingår boxer och router.

Se detta inlägg för att hitta blankett och adress att skick in den till.

Leverantören Bredband2 har erbjudande om 1 år gratis Internet men inga tv-abonnemang finns att välja. Router ingår ej.

Se detta inlägg för att hitta blankett och adress att skick in den till.

Tidsplan område Mitt

 • 3 veckors grävning kvarstår, dels på väg 210 och 215 till teknikboden i Norsholm samt grävning på tomt.
 • All grävning på tomt ska vara klar senast 2015-05-15
 • 1 vecka blåsning av fiber
 • 3-4 veckor fiberinstallation i husen
 • Återställning av mark i området och inmätning av fiberkabel.

Andra områden

Planen är att försöka projektera de andra områdena inom snar framtid och hoppas på att det går att lösa som med område Mitt där Norrköpings vatten och avlopp ordnar med bidragen och grävningen. Ansökan om bidrag kan göras och avtal kan skrivas i väntan på svar om bidragen som beräknas komma i höst. Det vore bra om Skärkind inte behövde skapa byalag/fiberföreningar just med tanke på att bidragen är så osäkra.

Kostnaden för grävning är i snitt 47 500 kr per fastighet och med bidrag blir det ca 19 000 kr att betala för husägaren då bidraget är 60%.

Det är viktigt att ha hög procent på antalet intresserade för att det ska bli någon grävning. Se till att prata med era grannar så att alla intresserade anmäler sig!!!

Just nu är antalet intresserade per område enligt följande:

 • Norr 80%
 • Syd 78%
 • Väst 61%
 • Öst 91%

statistiksidan kan ni se aktuella värden varje dag. Områdena framgår på kartan. På hemsidan hittar ni information om hur ni anmäler intresse.

Frågor och svar

Är utrustningen känslig för åskan?

Utrustningen i sig är inte känslig men kan naturligtvis påverkas av andra elprodukter i hemmet som är kopplade till den.

Kommer ADSL läggas ner?

ADSL läggs ner på områden där antalet användare är litet, risk finns för att det sker i Skärkind på sikt.

Hur vet man vilken leverantör man ska välja?

Titta på hemsidan www.qmarket.se. Där finns rating i form av stjärnor för de olika.

Blir övriga områden klara år 2015?

Vet ej. Hoppas på grävstart i höst men svårt att säga.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *