Plan för att slutföra installation

Senaste svaret från Norrköping bredband är positivt:

Om allt går som det ska kommer vi att påbörja installationen vecka 11 och kommer att pågå till och med vecka 16.

Vi kommer att gå ut med information om installation till samtliga i området när det börjar att närma sig.

Låt oss hoppas att denna plan håller. Då ska det inte vara långt kvar…

Senaste från Norrköping Bredband

Här är senaste status från Norrköping Bredband:

Områdesgrävningen är snart slutförd och nästa steg är redan påbörjad d.v.s. tomtgrävning.

Därefter påbörjas blåsning och skarvning av fibern in till er tomt. När det sedan är dags för den invändiga installationen kommer Svagströmsinstallation AB att kontakta samtliga fastighetsägare  för att boka in ett datum. Vi har dessvärre inget datum för när detta kommer att ske.

Info från Norrköping Bredband

Följande information ska ha gått ut via mail till er:

Nu har vi påbörjat hembesöken i Skärkind nr 2 och som vi skrev i förra mailutskicket kommer hembesöken att pågå i ca 6-7 veckor. Du blir alltså kontaktad av Svagströmsinstallationer ca 1-2 veckor innan ditt hembesök.

Som ni säkert märkt har vi ännu inte påbörjat grävningen i området utan det är något vi hoppas på att kunna påbörja före årsskiftet. Själva spridningsnätet omfattar ca 55 km grävning och med tanke på att grävningen kommer att starta under vintern är det svårt att beräkna hur lång tid som grävningen kommer att pågå, troligtvis kommer grävning att vara avslutad under våren 2017.

Vi har därför valt att avvakta med att sätta en detaljerad plan för blåsning och skarvning av fiber samt installation invändigt i fastigheterna till dess att grävningen är utförd i området.

Vi kommer informera er igen när vi har mer information!

Har du fått mail från Norrköping bredband?

Jag har hört två stycken som inte fått något mail från Norrköping Bredband den senaste veckan. Jag hade kontakt med kommunen idag och vi föreslog att ni gör enligt nedan om ni inte fått ett mail från Norrköping Bredband den senaste veckan.

Om ni har skickat in ett underskrivet avtal till Norrköping Bredband men INTE har fått något mail så ber jag er att skicka ett mail till bredband@norrkoping.se och berätta vem ni är och var ni bor så ska det nog lösa sig.

Om ni INTE har skickat in något avtal men gärna skulle vilja ha fiber så skicka ett mail till bredband@norrkoping.se och berätta att ni vill vara med. Det finns fortfarande chans er er som bor i de områden som inte redan fått fiber.

Arbete under vintern

Jag fick snabbt svar varför de inte i mailet till er skickade med information om vad som händer framöver:

Grävningen i Skärkind 2 planeras pågå under hela vintern. Själva spridningsnätet omfattar ca 55 km grävning och med tanke på att grävningen startar under vintern är det svårt att beräkna hur lång tid grävningen kommer ta. Beroende på hur tjälen blir i vinter kan det skilja ganska mycket i tid när vi blir klara med grävningen.

Vi har därför valt att inte sätta en detaljerad plan för varken blåsning, skarvning och installation utan vi kommer avvakta tills grävningen börjar bli färdig.

Jag tyckte det var jättebra information som jag tyckte att ni också skulle se. Ni kan komma att få samma information i ännu ett mail.

Nytt mail från Norrköping bredband

På förmiddagen idag ska ni som anmält intresse för fiber i Skärkind har fått följande mail:

Hembesök i Skärkind nr 2!

Nu kan vi meddela att hembesöken i ditt område är planerade att starta denna vecka och planeras pågå i ca 6-7 veckor. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer att boka in tid för hembesök med alla fastighetsägare i området, du behöver alltså inte kontakta Svagströmsinstallationer utan dem kontaktar dig ca 2 veckor i förväg.

Jag har bett dem berätta om den framtida planen och kommer att publicera eventuella svar på det.

Personliga tankar efter mötet i tisdags

När jag gick hem från mötet i tisdags så kände jag mig ledsen. Jag trodde att mötet skulle ses som något positivt. Jag kände på mötet att det fanns en negativ ton i frågorna som inte kändes bra.

Jag har lagt ner åtskilliga timmar av min fritid. Ni kan på denna blogg se att jag bloggat om bredband i Skärkind sedan hösten 2011. Jag har varit mycket frustrerad när det kommit olika bud om när vi kan få bredband i vår by. Att ge upp har inte varit min grej så jag har fortsatt att engagera mig.

Jag vet att kommunen varit positiv till bredband i Skärkind sedan länge. De som jobbar på Norrköping bredband kan dock inte styra över beslut i EU eller på Jordbruksverket eller på Länsstyrelsen. Dessa instanser har alla varit involverade i medfinansieringen av bredband i Skärkind. Att Norrköpings kommun behöver medfinansiering för att vi inte ska behöva betala hela notan själva tycker inte jag är konstigt. Eller? Ni kan själva läsa på bloggen hur turerna har gått genom åren.

Norrköpings kommun hjälper dessutom oss på landsbygden med att sköta det ekonomiska. Vi har inte varit tvungna att skapa en ekonomisk förening som ska ta in anbud hos grävmaskinister eller fiberblåsare. Detta har Norrköping Bredband gjort åt oss.

Att lägga mängder av timmar av min fritid på att engagera sig för byn känns inte kul när jag får höra hur negativt flera av er uttrycker sig. Att sitta och klaga över det ena eller det andra som inte är gjort men inte själv engagerar sig i förstår jag mig inte på.

Mötesanteckningar från bredbandsmöte 24/6

Här kommer lite anteckningar från mötet i tisdags i Skärkinds Bygdegård. Jag saknar ännu ett par länkar så dem kommer jag att komplettera med lite senare när jag har dem.

Antal personer på mötet: 57

Föredragshållare

Roger Eriksson, Norrköping Vatten och Avfall (NOVA), Bredbandsgruppen.

Mötet

Presentation av vad fiber är och hur den ska installeras

Jag har ännu inte fått presentationen. När jag har den så kommer det att finnas en länk till den här.

Tidplan

Det finns en preliminär tidplan enligt följande:

 • Augusti/september
  Hembesök hos alla som skickat in ett underskrivet avtal. På detta möte kommer personer från Norrköping Bredband att gå igenom hur fibern kommer att grävas in på tomten och var på fastigheten som hålet ska göras för att få in fibern i huset.
 • September/oktober-
  Med start i september eller oktober planeras själva grävningen att starta. Förmodligen startar den i en del av Skärkind och när den delen är grävd så kommer fibern att blåsas i för fastigheterna här. Mer information kommer senare.

Frågor och svar

Vem ansvarar för vad?

 • NOVA gräver fram till varje tomtgräns, tomtgränsen börjar ungefär där man börjar klippa gräset.
 • Hus/tomtägaren ansvarar för att själv eller via entreprenad gräva från tomtgräns fram till huset.
  Via NOVA kan man få hjälp med grävningen för ca 140 kr/meter.
 • Hus/tomtägaren ansvarar för att se till att andra kablar och ledningar på tomten inte kommer till skada vid grävningen. På Ledningskollen kan man få hjälp med att få reda på var ledningar och rör finns nedgrävda.

Vad ska göras på tomten?

På tomten ska man lägga ner ett rör till fiberkabeln på 40 cm djup och 20 cm ovan den ska ett sökband placeras. Röret ska sticka upp vid husväggen och installatören ansvarar sedan för att borra genom väggen när blåsningen har skett. (Röret får inte vara indraget i huset när blåsning sker då det kan komma med skräp). Röret ska kopplas samman med röret som grävs av NOVA.

Det kommer att finnas en bild i presentationen som det hänvisas till under rubriken Presentation av vad fiber är och hur den ska installeras ovan.

Vart hittar jag materialet till det som ska göras på tomten?

Rör och sökband ingår i anslutningsavgiften. I dagsläget finns det att hämta ut hos NOVA i Norrköping. Det kommer senare att finnas för hämtning i Skärkind när grävningen börjat.

Vilken utrustning kommer sitta i huset?

En liten fiberdosa kommer sitta där fibern kommer in genom väggen, från den går en fiberpatchkabel till en mediakonverterare. Mediakonverteraren har 8 uttag för nätkabel som går att koppla till Internet, tv och telefoni.

Det kommer att finnas en bild på utrustningen i presentationen som det hänvisas till under rubriken Presentation av vad fiber är och hur den ska installeras ovan.

Vart installeras utrustningen?

Ett hembesök kommer att ske innan kabeln grävs till huset. Då finns möjlighet att påverka vart kabeln kommer in genom väggen för att få den på en plats man tycker är lämplig.

När blåser man fibern?

Fiber kan blåsas när alla i det område som ska blåsas har grävt ner kabel på tomterna fram till husen.

Dosorna installeras i samband med blåsningen.

Vilka abonnemang kan man välja?

Man kan välja olika abonnemang till tv, telefon och internet. Vilka man kan välja bland hittar man på Qmarket.

När betalar man?

Betalning sker när hela området är färdigt. Priset är 19 000 kr. Om man anmäler sig efter grävningen är slutförd tillkommer en kostnad på 5 000 kr.

Är utrustningen känslig för åska?

Fiberkabel leder inte åska men då mediakonverteraren är ansluten till elnätet så finns risk att den går sönder.

Hur vet man att man har anmält sig?

 1. Surfa in på fibertillalla.se
 2. Fyll i ”Bostorp” i sökfältet
 3. Välj ”Lärarbostaden”
 4. Välj ”Inget nummer”
 5. En karta ska nu öppna sig på sidan
 6. Leta upp din fastighet. Om pluppen för din fastighet är grön så är du anmäld. Om den är röd så är du inte anmäld

Här kan du ladda ner anmälningsblankett om du ännu inte är anmäld.

När måste man anmäla sig?

Sista anmälan för att slippa en extra kostnad på 5 000 kr är några veckor innan grävningen är slutförd.

När början man gräva?

Beräknad starttid är i september/oktober 2016. Se preliminär tidplan ovan.

Vart kommer kabeln gå?

Roger kommer ge oss en karta som visar ungefär hur kabeln är tänkt att grävas. Den kommer främst gå i kanten av vägar. Vi har inte kartan än.

Vid hembesöket finns möjlighet att önska hur den ska grävas i närheten av tomten.

Vad händer om jag bor i en annan kommun men vill ha fiber från Norrköping?

Detta måste hanteras separat för varje ärende, kontakta Norrköping bredband så att de kan diskutera med den kommun du bor i. Ring Norrköping Bredband på 011-15 35 50 eller maila bredband@norrkoping.se

 

Bredbandsmöte vecka 21

Vi kommer att försöka hålla ett bredbandsmöte under vecka 21 för de områden som ännu inte fått fiber i Skärkind.

Dag: Någon vardag vecka 21 (har inte fått bekräftat vilken dag som fungerar i Bygdegården än)
Tid: 18:00

Agenda

 • Roger från Norrköping Bredband berättar hur planen ser ut för att gräva fiber för de områden i Skärkind som ännu inte fått fiber

Bakgrund

Den bidragsansökan som Norrköping Bredband skickat in för de resterande områdena i Skärkind är beviljad sedan ett par veckor. Nu pågår planering inför att gräva ner fiber i Skärkind.

Vi återkommer med dag när det blir känt.