Vad kan du göra?

Just nu är det 1-2 personer om dagen som anmäler sitt intresse vilket jag tycker är kul.

Några av er undrar hur ni kan hjälpa till. Om ni tittar på kartan så kan ni se vilka fastigheter som anmält intresse. De gröna har aktivt sagt att de är intresserade. De gula har ännu inte sagt någonting om sitt intresse. De som är markerade röda har sagt att de inte är intresserade.

Om just du vill hjälpa till så kan du gå och prata med en granne som är gul på kartan. Skriv ut ett informationsblad (Bredbandsutbyggnad i Skärkind) och gå och prata med dem. Ju fler vi blir ju bättre pris kommer det att bli.