Förhoppningsvis samma upplägg för alla områden i Skärkind

Det grävs i område Mitt. Just nu jobbar vi på att få till samma upplägg för de andra områdena i Skärkind. Det är inte klart än men vi jobbar det. Det som vi kan göra i Skärkind för att detta ska gå smidigare är att vi får en hög andel som säger sig vara intresserade av att ansluta sig.

Om du vill göra en insats så titta på kartan och prata med dem som ni känner och där deras fastigheter inte är grönmarkerade. Ju högre andel som ansluter sig ju bättre upplägg kommer vi att kunna få.

För att lämna in en intresseanmälan (som inte är bindande) så titta på hemsidan.

Resultat från möte med kommunen 15/4

Igår var vi på möte med Norrköpings kommun för att diskutera hur vi går vidare.

Både kommunen och vi i bredbandsgruppen jobbar mot ett och samma mål. Målet är att senast i höst ha börjat gräva för bredband i område Mitt (det svarta på kartan).

För att nå det målet behöver ett antal saker lösas:

 • Stödfinansiering via Länsstyrelse mm. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Samtal med berörda markägare. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Detaljprojektering klar för alla områden. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Vi måste få upp andelen intresserade i område Mitt till över 60%. Helst mycket mer för att få ner priset. Idag har 49% sagt att de är intresserade. Det är dock 44% som ännu inte sagt varken ja eller nej. Prata gärna med grannar som är gula på kartan så vi kan få upp andelen. Ansvarig alla i Skärkind
 • Beräkningar på pris är gjord så att det finns ett pris att säga ja eller nej till. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Informationsmöte med presentation av bindande avtal. Innan vi kan kalla till detta så behöver ett par av punkterna ovan vara gjorda. Målet är att mötet ska vara innan sommaren. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Bindande avtal underskrivna till en så hög andel att grävningen kan börja på allvar. Ansvarig alla intresserade i Skärkind
 • Grävning kan börja i område Mitt.
 • Grävning kan börja i andra områden.

Som ni ser så hoppas vi på att det händer en del saker de närmaste veckorna.

Vad kan du göra?

Just nu är det 1-2 personer om dagen som anmäler sitt intresse vilket jag tycker är kul.

Några av er undrar hur ni kan hjälpa till. Om ni tittar på kartan så kan ni se vilka fastigheter som anmält intresse. De gröna har aktivt sagt att de är intresserade. De gula har ännu inte sagt någonting om sitt intresse. De som är markerade röda har sagt att de inte är intresserade.

Om just du vill hjälpa till så kan du gå och prata med en granne som är gul på kartan. Skriv ut ett informationsblad (Bredbandsutbyggnad i Skärkind) och gå och prata med dem. Ju fler vi blir ju bättre pris kommer det att bli.

Vad påverkar anslutningskostnaden?

I ett tidigare inlägg (Priser för inkoppling) har jag skrivit om vad det kan kosta att skaffa och ha fiber.

Anslutningskostnaden består av två delar i ett nät som byggs via en fiberförening vilket vi förmodligen kommer att ha i Skärkind. Det finns även en modell med stadsnät.

 • Kommunens anslutningskostnad som är 9900 kr och är lika för alla. I avgiften ingår allt material som slang, fiber och utrustning som ska finnas i varje fastighet.
 • Grävkostnaden som beror på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Det är denna kostnad som är svår att säga i innan vi vet hur många som ansluter sig. Vi i bredbandsgruppen (se kontaktlistan) har ett tänk att vi ska vara dela på kostnaden på något sätt för alla som bor inom ett område. Mer information kommer när vi ser hur intresset ser ut i de olika områdena. Det finns även möjlighet att få bidrag från olika håll när kostnaden blir hög.

Den del av kostnaden som vi kan påverka är grävkostnaden. Det är därför som det är så viktigt att vi får med så många som möjligt.

Vad kan du göra för att hjälpa till?

Om du är intresserad av att det ska bli bredband i Skärkind så finns det lite saker du kan göra:

 • Om du bor i Skärkind och ännu inte anmält intresse för bredband så kan du titta på kartan för att se vilket område som din fastighet tillhör. Hör sedan av dig till områdesansvarig (namn och mailadress hittar du på kontaktsidan).
 • Titta på kartan för att se vilka grannar du har. Om symbolen för dina grannar är gul så har de ännu inte anmält sitt intresse för bredband. Gå och prata med dem om denna hemsida och hur de kan anmäla sitt intresse. För varje fastighet som går med så blir det billigare för alla. Om symbolen för dina grannar är grön så har de redan anmält sig.

Protokoll från möte 2012-04-17

Protokoll Bredbandsmöte 17 april 2012-04-17 i Skärkinds bygdegård

Annordnare: Niklas Lanzén & Kennert Hallberg

Varför: Skärkind behöver detta för att kunna utvecklas och vara attraktivt.

Mål: Alla ska kunna få bredband i Skärkind.

Antal personer på mötet: ca 60 st

Karin Jonsson – Centerpartist och ordförande i bredbandsutskottet i Norrköpings kommun.

Första etappen är redan startad mellan Himmelstalund, Eksund, Klinga, Kimstad, Skärblack och Finspång. Tanken är att det ska kopplas vidare till Norsholm och Skärkind efter det.

Kommunen ska se om de kan pussla ihop så att vi kan ansluta på olika håll med Gistad, Gårdeby och Örtomta. Problemet är att det är svårt att gå över kommungränserna och reda ut vem som ska betala för vad. Kommunen tar på sig att ta kontakt med grannkommunerna.

Johnny Eriksson – Norrköpings vatten

Stamnäten består av tre rör som ska grävas ner ca 50 cm. Fiber stoppas i rören och har en livslängd på ca 50 år. Tanken är att det ska vara samma pris oavsett hur lång bort man bor så att alla ska ha möjligheten att ansluta. Byalagen ansvarar för grävning av kabel, kommunen ordnar material och projektör samt tillhandahåller information om hur man ska gräva.

Fler byalag bör skapas i Skärkind, 30-100 fastigheter i samma rekommenderas. Byalagen ska skapa en Ekonomisk förening där ekonomin ska skötas för grävning mm.

Det är viktigt att många i Skärkind vill vara med, minst 50% av alla boende bör vara intresserade om det ska bli något och helst uppåt 90%.

Priser: Anslutningsavgiften är 9 900 kr per fastighet exklusive grävning. Man kan ansluta sig som passiv för 1 900 kr, då kostar det 14 900 kr när man väljer att ansluta sig.

Operatörer: Det blir ett öppet nät där man själv väljer vad man vill ha.

Östen – från ett byalag i Söderköping berättar om hur de har gjort. De använde de gamla socknarna för att dela in i byalag.

Rekommenderar att gå på ett  PTS (Post och Tele Styrelsen) seminarium, ger bra information.

Deras egna hemsida är: www.bredbandve22.se

Vad gör vi nu? Vi måste få besked av Norrköpings kommun om att stamnät är på gång innan vi kan gå vidare. Det alla kan göra är att anmäla sitt intresse, prata med grannar, sprida information.

Vid frågor och intresseanmälan går det bra att maila: bredband@skarkind.se

Beslut tas om att dela upp Skärkind i fyra byalag efter vilka skolor som tidigare fanns, till varje byalag finns några ansvariga:

 • Skärkinds by: Niklas och Kennert
 • Bostorp: Claes Olai och Anders Hollstedt.
 • Ekenberg: Kjell Grindemyr, Fredrik Jacobsson, Frida Andersson
 • Bäckeby: vakant för tillfället

Protokollförare: Frida Andersson, Halleby Säteri