Status för område Mitt

Idag fick jag reda på två saker kring område Mitt:

  • Blåsning av den sista sträckan av fibern i stamnätet pågår. Vet inte när den planeras vara klar.
  • Under denna vecka kommer blåsning av fibern till fastigheterna att börja. Jag vet inte i vilken takt det kommer att ske.

När jag vet mer så kommer jag att återkomma.