Bredbandsmöte vecka 21

Vi kommer att försöka hålla ett bredbandsmöte under vecka 21 för de områden som ännu inte fått fiber i Skärkind.

Dag: Någon vardag vecka 21 (har inte fått bekräftat vilken dag som fungerar i Bygdegården än)
Tid: 18:00

Agenda

  • Roger från Norrköping Bredband berättar hur planen ser ut för att gräva fiber för de områden i Skärkind som ännu inte fått fiber

Bakgrund

Den bidragsansökan som Norrköping Bredband skickat in för de resterande områdena i Skärkind är beviljad sedan ett par veckor. Nu pågår planering inför att gräva ner fiber i Skärkind.

Vi återkommer med dag när det blir känt.