Ett steg framåt

Idag har jag fått kul nyheter. Våra vänner i Gistad Fiberbredband fick reda på att Norrköpings kommun inte har några invändningar mot att vi i Skärkind samarbetar med Gistad kring utbyggnad av fiber i Skärkind.

Vad händer nu?

  • Vi planerar att träffa styrelsen för Gistad Fiberbredband i början av vecka 39 för att prata ihop oss med dem.

Om vi hittar en väg framåt så fortsätter vi förmodligen med följande aktiviteter:

  • Skicka ut ett papper med information kring detta bredbandsinitiativ till alla hushåll i Skärkind
  • Kallar till ett informationsmöte där vi kan berätta om fler detaljer och svara på frågor
  • Samla in pengar för att kunna göra en projektering (läs tidigare inlägg för att få förklaring till vad detta är)
  • Startar projektering

Efter att projekteringen är klar ska vi kunna veta vad det kommer att kosta att ansluta sig till bredband via fiber (se mer information kring anslutningsavgift i tidigare inlägg). Det är vid detta tillfälle som var och kommer att kunna avgöra om man ska gå vidare eller inte med att skaffa fiber till fastigheten.