Vad händer nu?

Om ni undrar vad som händer nu på bredbandsfronten så ska jag beskriva vad jag tro kommer att hända framöver.

Planerade aktiviteter

  • Möte med Norrköpings kommun 7/10 (bokat). Här vill vi berätta om vad vi har på gång och säkerställa att kommunen stöttar oss i detta.
  • Möte med Länsstyrelsen tillsammans med Gistads förening. Här vill vi diskutera hur vi kan söka bidrag även till utbyggnad av bredband i Skärkind. Gistad har redan aktiva diskussioner med Länsstyrelsen.

Mina Önskade aktiviteter

  • Trycka upp ett informationsblad att dela ut i brevlådorna i Skärkinds socken så att alla som bor här har möjlighet att vara med. (Hoppas vi kan få ut detta i mitten av oktober)
  • Hålla ett informationsmöte i Skärkinds Bygdegård där vi berättar mer om upplägget och kan räta ut lite frågetecken. (Hoppas vi kan ha detta i slutet av oktober)
  • Starta anmälan till projektering av bredbandsutbyggnad i Skärkind. (Hoppas detta kan vara igång i slutet av oktober)

Positivt möte med Gistad bredbandsförening

I måndags så var vi tre personer från Skärkind som hälsade på styrelsen i Gistads bredbandsförening. Vi hade ett positivt möte och lärde känna varandra. De har ju hållit på lite längre och ska inom kort börja med sin projektering. I Gistad har ca 70 fastigheter betalt in 800 kr var som ska finansiera projekteringen. Det innebär att en firma kommer att rita in hur fibern ska grävas ner för att på ett lämpligt sätt nå de fastigheter som anmält intresse och betalt in 800 kr.

Vi diskuterade och såg det som positivt om vi i Skärkind kan följa med på samma väg som Gistad är på väg. De ser positivt på att vi i Skärkind blir medlemmar i samma förening och alltså återanvänder den föreningen även för vår socken. Det gör jobbet mycket enklare för oss i Skärkind då vi slipper starta en egen förening. Vi behöver vara en förening för att tex kunna söka bidrag från olika håll.

För att detta ska fungera i praktiken så behöver behöver nog en eller helst två personer från Skärkind ingå i styrelsen för Gistads förening.

Ett steg framåt

Idag har jag fått kul nyheter. Våra vänner i Gistad Fiberbredband fick reda på att Norrköpings kommun inte har några invändningar mot att vi i Skärkind samarbetar med Gistad kring utbyggnad av fiber i Skärkind.

Vad händer nu?

  • Vi planerar att träffa styrelsen för Gistad Fiberbredband i början av vecka 39 för att prata ihop oss med dem.

Om vi hittar en väg framåt så fortsätter vi förmodligen med följande aktiviteter:

  • Skicka ut ett papper med information kring detta bredbandsinitiativ till alla hushåll i Skärkind
  • Kallar till ett informationsmöte där vi kan berätta om fler detaljer och svara på frågor
  • Samla in pengar för att kunna göra en projektering (läs tidigare inlägg för att få förklaring till vad detta är)
  • Startar projektering

Efter att projekteringen är klar ska vi kunna veta vad det kommer att kosta att ansluta sig till bredband via fiber (se mer information kring anslutningsavgift i tidigare inlägg). Det är vid detta tillfälle som var och kommer att kunna avgöra om man ska gå vidare eller inte med att skaffa fiber till fastigheten.

Sammarbete med Gistad för att få till bredband?

Förra året så var vi några stycken i Skärkind som tittade på möjligheter att få riktigt bredband i Skärkind. Vi skickade ut en enkät som ni kunde svara på och vi fick in 64 intresserade svar på den. Sedan hade vi svårt att komma framåt, närmare en lösning.

Nu har det kommit nya möjligheter som vi vill informera er om. Det finns en förening i Gistad som jobbar på att få fiber till hushållen som bor i Gistad. Vi har börjar prata med den föreningen för att se om vi i Skärkind kan hänga på det arbete som redan är påbörjat i Gistad. Det kommer också att bli diskussioner med Norrköpings kommun och eventuellt andra som har intressen i bredbandsutbyggnad inom Norrköping.

Vi vet inte om det kommer att bli något av detta men vi jobbar på att det ska bli av och chanserna ökar ju fler som visar intresse i Skärkind.

För att vi ska komma framåt i detta arbete så skulle vi vilja veta hur många som är intresserade idag. Syftet är att få reda på hur många i Skärkind som idag är intresserade av att få tillgång till internet via fiber.

Skicka gärna länken till denna blogg till grannar och bekanta i Skärkind så att alla intresserade har en chans att se vad som är på gång!