Mötesanteckningar från bredbandsmöte 24/6

Här kommer lite anteckningar från mötet i tisdags i Skärkinds Bygdegård. Jag saknar ännu ett par länkar så dem kommer jag att komplettera med lite senare när jag har dem.

Antal personer på mötet: 57

Föredragshållare

Roger Eriksson, Norrköping Vatten och Avfall (NOVA), Bredbandsgruppen.

Mötet

Presentation av vad fiber är och hur den ska installeras

Jag har ännu inte fått presentationen. När jag har den så kommer det att finnas en länk till den här.

Tidplan

Det finns en preliminär tidplan enligt följande:

 • Augusti/september
  Hembesök hos alla som skickat in ett underskrivet avtal. På detta möte kommer personer från Norrköping Bredband att gå igenom hur fibern kommer att grävas in på tomten och var på fastigheten som hålet ska göras för att få in fibern i huset.
 • September/oktober-
  Med start i september eller oktober planeras själva grävningen att starta. Förmodligen startar den i en del av Skärkind och när den delen är grävd så kommer fibern att blåsas i för fastigheterna här. Mer information kommer senare.

Frågor och svar

Vem ansvarar för vad?

 • NOVA gräver fram till varje tomtgräns, tomtgränsen börjar ungefär där man börjar klippa gräset.
 • Hus/tomtägaren ansvarar för att själv eller via entreprenad gräva från tomtgräns fram till huset.
  Via NOVA kan man få hjälp med grävningen för ca 140 kr/meter.
 • Hus/tomtägaren ansvarar för att se till att andra kablar och ledningar på tomten inte kommer till skada vid grävningen. På Ledningskollen kan man få hjälp med att få reda på var ledningar och rör finns nedgrävda.

Vad ska göras på tomten?

På tomten ska man lägga ner ett rör till fiberkabeln på 40 cm djup och 20 cm ovan den ska ett sökband placeras. Röret ska sticka upp vid husväggen och installatören ansvarar sedan för att borra genom väggen när blåsningen har skett. (Röret får inte vara indraget i huset när blåsning sker då det kan komma med skräp). Röret ska kopplas samman med röret som grävs av NOVA.

Det kommer att finnas en bild i presentationen som det hänvisas till under rubriken Presentation av vad fiber är och hur den ska installeras ovan.

Vart hittar jag materialet till det som ska göras på tomten?

Rör och sökband ingår i anslutningsavgiften. I dagsläget finns det att hämta ut hos NOVA i Norrköping. Det kommer senare att finnas för hämtning i Skärkind när grävningen börjat.

Vilken utrustning kommer sitta i huset?

En liten fiberdosa kommer sitta där fibern kommer in genom väggen, från den går en fiberpatchkabel till en mediakonverterare. Mediakonverteraren har 8 uttag för nätkabel som går att koppla till Internet, tv och telefoni.

Det kommer att finnas en bild på utrustningen i presentationen som det hänvisas till under rubriken Presentation av vad fiber är och hur den ska installeras ovan.

Vart installeras utrustningen?

Ett hembesök kommer att ske innan kabeln grävs till huset. Då finns möjlighet att påverka vart kabeln kommer in genom väggen för att få den på en plats man tycker är lämplig.

När blåser man fibern?

Fiber kan blåsas när alla i det område som ska blåsas har grävt ner kabel på tomterna fram till husen.

Dosorna installeras i samband med blåsningen.

Vilka abonnemang kan man välja?

Man kan välja olika abonnemang till tv, telefon och internet. Vilka man kan välja bland hittar man på Qmarket.

När betalar man?

Betalning sker när hela området är färdigt. Priset är 19 000 kr. Om man anmäler sig efter grävningen är slutförd tillkommer en kostnad på 5 000 kr.

Är utrustningen känslig för åska?

Fiberkabel leder inte åska men då mediakonverteraren är ansluten till elnätet så finns risk att den går sönder.

Hur vet man att man har anmält sig?

 1. Surfa in på fibertillalla.se
 2. Fyll i ”Bostorp” i sökfältet
 3. Välj ”Lärarbostaden”
 4. Välj ”Inget nummer”
 5. En karta ska nu öppna sig på sidan
 6. Leta upp din fastighet. Om pluppen för din fastighet är grön så är du anmäld. Om den är röd så är du inte anmäld

Här kan du ladda ner anmälningsblankett om du ännu inte är anmäld.

När måste man anmäla sig?

Sista anmälan för att slippa en extra kostnad på 5 000 kr är några veckor innan grävningen är slutförd.

När början man gräva?

Beräknad starttid är i september/oktober 2016. Se preliminär tidplan ovan.

Vart kommer kabeln gå?

Roger kommer ge oss en karta som visar ungefär hur kabeln är tänkt att grävas. Den kommer främst gå i kanten av vägar. Vi har inte kartan än.

Vid hembesöket finns möjlighet att önska hur den ska grävas i närheten av tomten.

Vad händer om jag bor i en annan kommun men vill ha fiber från Norrköping?

Detta måste hanteras separat för varje ärende, kontakta Norrköping bredband så att de kan diskutera med den kommun du bor i. Ring Norrköping Bredband på 011-15 35 50 eller maila bredband@norrkoping.se