Info från Norrköping Bredband

Följande information ska ha gått ut via mail till er:

Nu har vi påbörjat hembesöken i Skärkind nr 2 och som vi skrev i förra mailutskicket kommer hembesöken att pågå i ca 6-7 veckor. Du blir alltså kontaktad av Svagströmsinstallationer ca 1-2 veckor innan ditt hembesök.

Som ni säkert märkt har vi ännu inte påbörjat grävningen i området utan det är något vi hoppas på att kunna påbörja före årsskiftet. Själva spridningsnätet omfattar ca 55 km grävning och med tanke på att grävningen kommer att starta under vintern är det svårt att beräkna hur lång tid som grävningen kommer att pågå, troligtvis kommer grävning att vara avslutad under våren 2017.

Vi har därför valt att avvakta med att sätta en detaljerad plan för blåsning och skarvning av fiber samt installation invändigt i fastigheterna till dess att grävningen är utförd i området.

Vi kommer informera er igen när vi har mer information!