Senaste från Norrköping Bredband

Här är senaste status från Norrköping Bredband:

Områdesgrävningen är snart slutförd och nästa steg är redan påbörjad d.v.s. tomtgrävning.

Därefter påbörjas blåsning och skarvning av fibern in till er tomt. När det sedan är dags för den invändiga installationen kommer Svagströmsinstallation AB att kontakta samtliga fastighetsägare  för att boka in ett datum. Vi har dessvärre inget datum för när detta kommer att ske.

Info från Norrköping Bredband

Följande information ska ha gått ut via mail till er:

Nu har vi påbörjat hembesöken i Skärkind nr 2 och som vi skrev i förra mailutskicket kommer hembesöken att pågå i ca 6-7 veckor. Du blir alltså kontaktad av Svagströmsinstallationer ca 1-2 veckor innan ditt hembesök.

Som ni säkert märkt har vi ännu inte påbörjat grävningen i området utan det är något vi hoppas på att kunna påbörja före årsskiftet. Själva spridningsnätet omfattar ca 55 km grävning och med tanke på att grävningen kommer att starta under vintern är det svårt att beräkna hur lång tid som grävningen kommer att pågå, troligtvis kommer grävning att vara avslutad under våren 2017.

Vi har därför valt att avvakta med att sätta en detaljerad plan för blåsning och skarvning av fiber samt installation invändigt i fastigheterna till dess att grävningen är utförd i området.

Vi kommer informera er igen när vi har mer information!

Arbete under vintern

Jag fick snabbt svar varför de inte i mailet till er skickade med information om vad som händer framöver:

Grävningen i Skärkind 2 planeras pågå under hela vintern. Själva spridningsnätet omfattar ca 55 km grävning och med tanke på att grävningen startar under vintern är det svårt att beräkna hur lång tid grävningen kommer ta. Beroende på hur tjälen blir i vinter kan det skilja ganska mycket i tid när vi blir klara med grävningen.

Vi har därför valt att inte sätta en detaljerad plan för varken blåsning, skarvning och installation utan vi kommer avvakta tills grävningen börjar bli färdig.

Jag tyckte det var jättebra information som jag tyckte att ni också skulle se. Ni kan komma att få samma information i ännu ett mail.

Nytt mail från Norrköping bredband

På förmiddagen idag ska ni som anmält intresse för fiber i Skärkind har fått följande mail:

Hembesök i Skärkind nr 2!

Nu kan vi meddela att hembesöken i ditt område är planerade att starta denna vecka och planeras pågå i ca 6-7 veckor. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer att boka in tid för hembesök med alla fastighetsägare i området, du behöver alltså inte kontakta Svagströmsinstallationer utan dem kontaktar dig ca 2 veckor i förväg.

Jag har bett dem berätta om den framtida planen och kommer att publicera eventuella svar på det.

Ett stort steg framåt för område 2

Jag fick följande glädjande mail från Karin Jonsson igår torsdag.

Hej Niklas, vi har haft bredbandsmöte idag och bl a beslutat om att fortsätta utbyggnaden i Skärkinds område 2 även om vi inte får något bidrag alls eller om det kommer senare. Kommunen går in med pengar så alla erbjuds en anslutning till samma kostnad som i område 1.  Så nu kan planering och arbete fortsätta, det känns bra!

hälsn Karin

Notera att detta är vad jag vet just nu. Inom kort får vi försöka ta reda på lite fakta kring detta så att vi förstår vad som händer framöver.

Senaste nytt kring nya områden

Det var ett tag sedan som det kom upp information på bloggen. Orsaken är att kommunen kommer att sköta kommunikationen för de nya områdena.

Idag fick jag dock den senaste informationen. Det är inte så mycket men det är vad jag vet just nu:

  • Bidragsansökan skickades in till Jordbruksverket förra året.
  • Ansökan kommer att behandlas nu efter nyår. Det är oklart när svar kommer.

Status nya områden

Nu har vi fått lite ny information om status på inskickade avtal.

Kort status

  • Just nu har Norrköping Bredband registrerat att 61% av fastigheterna har skickat in underskrivna avtal.
  • Förra veckan blev projekteringen klar för området så nu kan Norrköping Bredband skicka in bidragsansökan.
  • Efter samtal idag med dem på kommunen så har jag förstått det som att bidragsansökningarna tidigast kommer att behandlas under oktober så vi har inte missat första rundan. Målet är att ansökan ska skickas in så att vi har chans att vara med på första rundan av beslut.

Hur vet jag att mitt avtal kommit fram?

För område Mitt så gjorde jag en karta där det gick att se om avtalen kommit in. För de nya områdena så har Norrköping Bredband hand om denna kartfunktion. Så här gör ni för att komma in på den:

  1. Surfa in på fibertillalla.se
  2. Fyll i ”Bostorp” i sökfältet
  3. Välj ”Lärarbostaden”
  4. Välj ”Inget nummer”
  5. En karta ska nu öppna sig på sidan

Nu ska du kunna se om din fastighet är grön eller röd.

Om du har skickat in avtal men fastigheten ändå är röd så skicka ett mail till bredband@skarkind.se så får vi se hur vi ska lösa detta.

 

Fiber i Skärkind

Idag skrev en Skärkindsbo på facebook att de hade bredband via fiber i Skärkind. Detta gjorde mig mycket glad!

Vi är några som jobbat i ca 4 år för att få riktigt bredband till Skärkind och nu börjar det fungera.Följande resultat gick att läsa på facebook:

bredbandskollenJag antar att personen beställt 100/10 Mbit/s och lyckas mäta upp resultatet ovan vilket får anses som godkänt.

Själv väntar jag på fredag nästa vecka för då ska jag få mina dosor installerade!

Status de nya områdena

Vi har inte fått så konkreta svar från Norrköping bredband på ett tag. Det verkar dock som att vi nått 60% avtal inskickade. Det verkar som att de jobbar extra i helgen för att göra något så att vi ska kunna se mer exakt vilka avtal som kommit in. Förhoppningsvis får vi anledning att skriva något mer på bloggen imorgon.