Uppdelning av Skärkind i fem områden

Bakgrund

På mötet vi hade i Bygdegården 2012 diskuterade vi att dela upp Skärkind i mindre delar som kan hanteras på ett enklare sätt. Bredbandgruppen har delat in Skärkind i fem mindre delar.

Uppdelning

denna karta kan ni se hur områdena ser ut och på kontaktsidan kan ni se vem som är ansvarig för varje område. Följande områden finns:

  • Skärkind Väst
  • Skärkind Norr
  • Skärkind Mitt
  • Skärkind Syd
  • Skärkind Öst

Områdesgränserna kan komma att ändra på sig om det gör att vi får bättre prisbild för majoriteten så se inte områdena som låsta.

Bakgrund till uppdelning

Områdenas utformning och storlek har skapats av geografin. Vi har försökt skapa områden som går utmed samma väg för att kunna skapa så effektiv grävning som möjligt. Ju kortare grävning vi kan få till, ju billigare kommer det att bli.