Status nya områden

Nu har vi fått lite ny information om status på inskickade avtal.

Kort status

 • Just nu har Norrköping Bredband registrerat att 61% av fastigheterna har skickat in underskrivna avtal.
 • Förra veckan blev projekteringen klar för området så nu kan Norrköping Bredband skicka in bidragsansökan.
 • Efter samtal idag med dem på kommunen så har jag förstått det som att bidragsansökningarna tidigast kommer att behandlas under oktober så vi har inte missat första rundan. Målet är att ansökan ska skickas in så att vi har chans att vara med på första rundan av beslut.

Hur vet jag att mitt avtal kommit fram?

För område Mitt så gjorde jag en karta där det gick att se om avtalen kommit in. För de nya områdena så har Norrköping Bredband hand om denna kartfunktion. Så här gör ni för att komma in på den:

 1. Surfa in på fibertillalla.se
 2. Fyll i ”Bostorp” i sökfältet
 3. Välj ”Lärarbostaden”
 4. Välj ”Inget nummer”
 5. En karta ska nu öppna sig på sidan

Nu ska du kunna se om din fastighet är grön eller röd.

Om du har skickat in avtal men fastigheten ändå är röd så skicka ett mail till bredband@skarkind.se så får vi se hur vi ska lösa detta.

 

Förhoppningsvis samma upplägg för alla områden i Skärkind

Det grävs i område Mitt. Just nu jobbar vi på att få till samma upplägg för de andra områdena i Skärkind. Det är inte klart än men vi jobbar det. Det som vi kan göra i Skärkind för att detta ska gå smidigare är att vi får en hög andel som säger sig vara intresserade av att ansluta sig.

Om du vill göra en insats så titta på kartan och prata med dem som ni känner och där deras fastigheter inte är grönmarkerade. Ju högre andel som ansluter sig ju bättre upplägg kommer vi att kunna få.

För att lämna in en intresseanmälan (som inte är bindande) så titta på hemsidan.

Nu har vi nått 70% anslutningsgrad

Nu har deadline passerats och 70% av fastigheterna i område Mitt har skickat in avtalet underskrivet. Riktigt roligt!

Ni kan se på kartan vilka som skickat in. De blå ballongerna i det gråa området har skickat in avtal. Ni som är uppmärksamma ser en blåmarkerad fastighet i det gröna området. Den ingår numera i det grå området eftersom den vägmässigt inte passar in i det gröna området.

Vad händer nu?

Nu ska vi träffa personerna på kommunen inom kort och sedan kommer projekteringen att starta. Eftersom fler än 60% av fastigheterna är intresserade så ligger vi enligt plan fortfarande. (Jag kommer inom kort att skapa en sida som visar planen och vad som är gjort respektive vad som är kvar. Jag hoppas den kommer upp under veckan)

Detaljerad information efter infomöte 9/7

Här kommer mer detaljerad information än den som kom i protokollet från mötet den 9/7.

Beroende på var du bor så är det olika saker som du bör känna till. Titta på kartan och se till vilket område du hör. Sedan trycker du på den länk nedan som hör till ditt område:

 • Område Mitt (grått på kartan)
 • Område Väst (blått på kartan) – länk kommer inom kort
 • Område Norr (rosa på kartan) – länk kommer inom kort
 • Område Öst (orange på kartan) – länk kommer inom kort
 • Område Syd (grönt på kartan) – länk kommer inom kort

Om du vill komma i kontakt med någon som ansvarar för ditt område så finns namn och mailadresser på kontaktsidan.

Om du saknar någon information så maila till bredband@skarkind.se så försöker vi lägga till informationen som saknas.

 

 

Informationsmöte 9/7

Informationsmöte

När: Onsdagen den 9/7 klockan 19:00
Var: Skärkinds Bygdegård

Syfte med mötet är att informera om hur

 • första steget i bredband via fiber ska gå till
 • resten av Skärkind ska kunna få fiber

Inbjudan till mötet kommer att delas ut i brevlådorna till fastigheter som finns i något av områdena på kartan de närmaste dagarna.

Vi vet att mötet inte ligger optimalt i tiden men beslut har precis tagits i kommunen och vi vill inte försena något i onödan.

Välkomna!

Du kan hjälpa till om du vill

Prata med dina grannar om mötet så vi blir så många som möjligt på mötet.

Om du bor i det grå området på kartan så är det extra viktigt att alla som är det minsta intresserade av fiber får reda på att det kommer att hända något nu. Vi måste få ihop minst 60% intresserade för att utbyggnaden ska bli av. På kartan ser ni hur intresset är för närvarande. Det finns även en statistiksida som visar siffror på intresset. Prata med dina grannar om att det är på väg att hända något!

Resultat från möte med kommunen 15/4

Igår var vi på möte med Norrköpings kommun för att diskutera hur vi går vidare.

Både kommunen och vi i bredbandsgruppen jobbar mot ett och samma mål. Målet är att senast i höst ha börjat gräva för bredband i område Mitt (det svarta på kartan).

För att nå det målet behöver ett antal saker lösas:

 • Stödfinansiering via Länsstyrelse mm. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Samtal med berörda markägare. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Detaljprojektering klar för alla områden. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Vi måste få upp andelen intresserade i område Mitt till över 60%. Helst mycket mer för att få ner priset. Idag har 49% sagt att de är intresserade. Det är dock 44% som ännu inte sagt varken ja eller nej. Prata gärna med grannar som är gula på kartan så vi kan få upp andelen. Ansvarig alla i Skärkind
 • Beräkningar på pris är gjord så att det finns ett pris att säga ja eller nej till. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Informationsmöte med presentation av bindande avtal. Innan vi kan kalla till detta så behöver ett par av punkterna ovan vara gjorda. Målet är att mötet ska vara innan sommaren. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Bindande avtal underskrivna till en så hög andel att grävningen kan börja på allvar. Ansvarig alla intresserade i Skärkind
 • Grävning kan börja i område Mitt.
 • Grävning kan börja i andra områden.

Som ni ser så hoppas vi på att det händer en del saker de närmaste veckorna.

Diskussioner med kommunen pågår

Efter nyår har Bredbandsgruppen fört konstruktiva diskussioner med Norrköpings kommun och Norrköping Vatten om hur vi ska få fiber till Skärkind.

Det ser ut som att det kommer att finnas fiber i närheten av Skärkind inom kort. Vi hoppas att alla detaljer i detta blir klart snart. Detta är en förutsättning för att det ska bli fiber i Skärkind. Vi återkommer när det är helt klart.

Att göra utbyggnaden för hela Skärkind i ett steg ses inte som genomförbart. Det blir ett för stort projekt ur flera perspektiv. Eftersom vi nu delat upp Skärkind i fem delar (se karta) så ser vi att vi kan ta ett område i taget. Det finns flera fördelar med detta som vi ser det men det finns även nackdelar.

Förslag till första steg

Det område som vi just nu ser ut att starta med är område Skärkind Mitt (det svarta området på kartan). Om vi får till det området så innebär det att område Väst, Öst och Syd har samma förutsättningar för att bygga vidare från med start från område Mitt. Område Skärkind Norr har möjlighet att bygga vidare från Skärkind Öst. Detta ser ut att passa bra ihop med hur planerna för utbyggnaden ser ut för Norrköpings Kommun.

Uppdelning av Skärkind i fem områden

Bakgrund

På mötet vi hade i Bygdegården 2012 diskuterade vi att dela upp Skärkind i mindre delar som kan hanteras på ett enklare sätt. Bredbandgruppen har delat in Skärkind i fem mindre delar.

Uppdelning

denna karta kan ni se hur områdena ser ut och på kontaktsidan kan ni se vem som är ansvarig för varje område. Följande områden finns:

 • Skärkind Väst
 • Skärkind Norr
 • Skärkind Mitt
 • Skärkind Syd
 • Skärkind Öst

Områdesgränserna kan komma att ändra på sig om det gör att vi får bättre prisbild för majoriteten så se inte områdena som låsta.

Bakgrund till uppdelning

Områdenas utformning och storlek har skapats av geografin. Vi har försökt skapa områden som går utmed samma väg för att kunna skapa så effektiv grävning som möjligt. Ju kortare grävning vi kan få till, ju billigare kommer det att bli.