Diskussioner med kommunen pågår

Efter nyår har Bredbandsgruppen fört konstruktiva diskussioner med Norrköpings kommun och Norrköping Vatten om hur vi ska få fiber till Skärkind.

Det ser ut som att det kommer att finnas fiber i närheten av Skärkind inom kort. Vi hoppas att alla detaljer i detta blir klart snart. Detta är en förutsättning för att det ska bli fiber i Skärkind. Vi återkommer när det är helt klart.

Att göra utbyggnaden för hela Skärkind i ett steg ses inte som genomförbart. Det blir ett för stort projekt ur flera perspektiv. Eftersom vi nu delat upp Skärkind i fem delar (se karta) så ser vi att vi kan ta ett område i taget. Det finns flera fördelar med detta som vi ser det men det finns även nackdelar.

Förslag till första steg

Det område som vi just nu ser ut att starta med är område Skärkind Mitt (det svarta området på kartan). Om vi får till det området så innebär det att område Väst, Öst och Syd har samma förutsättningar för att bygga vidare från med start från område Mitt. Område Skärkind Norr har möjlighet att bygga vidare från Skärkind Öst. Detta ser ut att passa bra ihop med hur planerna för utbyggnaden ser ut för Norrköpings Kommun.