Positiva händelser för bredband i Skärkind

Under våren har det hänt en del positiva saker för oss:

  • Område Mitt (svart) och område Öst (orange) på kartan har blivit grovprojekterat för att få en första kostnadsbild.
  • För de andra områdena (Väst, Norr och Syd) så har projektering beställts.
  • Eftersom det finns en del fornlämningar i Skärkind så behöver Länsstyrelsen godkänna grävningar som görs. Länsstyrelsen har hanterat ärendet för område Mitt och Öst. De har gett instruktioner för hur grävning ska ske i närheten av fornlämningar.
  • Det kommer att grävas ner elkabel i område Syd under våren/sommaren. Kommunen jobbar på att lägga ner bredband i samband med att elkabeln grävs ner vilket kommer att minska kostnaden för grävning.

 

Det finns en del