Ett steg närmare

Idag fick jag reda på att Länsstyrelsen har beviljat bidrag även för de nya områdena!

Norrköping Bredband kommer att påbörja grävning så snart de fått klart med grävare och materialleverenser. Nu närmar det sig!

Nu är det dags att skicka in avtal för de återstående områdena

Idag träffade vi en representant på kommunen och fick riktigt goda nyheter. Det är inom kort möjligt att söka bidrag för utbyggnad och kommunen behöver veta hur många som vill ha fiber. Vi kommer därför inom de närmaste dagarna att lämna ut blanketter som ska skrivas på av alla som vill ha fiber i de återstående områdena.

Förutsättningar

 • Pris per anslutning: 19000 kr
 • Endast en typ av anslutning. Det kommer bara att finnas aktiv anslutning som val.

Preliminär tidplan

 • 1/9 är deadline för när avtal ska vara inskickade till Norrköping Vatten. Ni kommer alla att få en blankett i er brevlåda de närmaste dagarna. Blanketten kommer dessutom att finnas på denna blogg inom ett par dagar.
 • När kommunen fått in så många avtal att 60% av fastigheterna skrivit under så kommer projektering av Skärkind att göras. Resultatet av projekteringen kommer att vara med i bidragsansökan. Det är därför viktigt att ni som är intresserade av fiber verkligen skickar in ansökan så snabbt som möjligt.
 • När projekteringen är klar så kommer kommunen att skicka in en bidragsansökan till Länsstyrelsen som kommer att börja behandla inkomna ansökningar tidigast den 1/10. Om vår ansökan finns inne då så har de chans att behandla den tidigare. Skicka därför in ansökan så snabbt ni kan.
 • Om bidragsansökan godkänns så finns det möjlighet att börja gräva under vintern vilket gör det möjligt att få bredband innan sommaren 2016.

Vi som träffade kommunrepresentanten idag blev glada över detta positiva besked och hoppas att ni andra är det också.

Status efter semestern

Jag har haft semester från fiberjobbet och inte uppdaterat sidan på ett tag men här kommer den information jag har just nu.

Område Mitt

Jag har ännu inte fått ny status sedan det tidigare. Redan innan sommaren försökte jag få reda på hur tidplanen för återstående jobb såg ut men fick ingen sådan. Jag hoppas att jag inom kort har mer information att skriva på sidan.

De andra områdena

Vi har fått reda på att kommunen vill börja projektera de andra områdena för att kunna skicka in bidragsansökan till Länsstyrelsen. Vi håller just nu på att hitta en tid då vi kan träffa kommunen för att diskutera detaljer om detta.

Status för område Väst, Norr, Öst och Syd

Förra veckan var vi på möte på Länsstyrelsen i Östergötland för att lära oss mer om bidragssystemet som vi hoppas få pengar från.

Det finns ett preliminärt regelverk uppsatt för vad som kommer att gälla. Det som jag skrev i inlägget för en knapp månad sedan gäller fortfarande. Det ser ut som om vi kommer att kunna få 60% av kostnaden i bidrag vilket kommer att göra detta möjligt.

Det som är lite negativt i sammanhanget är att det kommer att dröja till ungefär maj nästa år innan det kan komma att betalas ut pengar. Vi planerar fortfarande för att starta en bredbandsförening för att förbereda inför denna tidpunkt.

Den som vill läsa mer om regelverket kan titta på Länsstyrelsens bredbandssida.

Positiva händelser för bredband i Skärkind

Under våren har det hänt en del positiva saker för oss:

 • Område Mitt (svart) och område Öst (orange) på kartan har blivit grovprojekterat för att få en första kostnadsbild.
 • För de andra områdena (Väst, Norr och Syd) så har projektering beställts.
 • Eftersom det finns en del fornlämningar i Skärkind så behöver Länsstyrelsen godkänna grävningar som görs. Länsstyrelsen har hanterat ärendet för område Mitt och Öst. De har gett instruktioner för hur grävning ska ske i närheten av fornlämningar.
 • Det kommer att grävas ner elkabel i område Syd under våren/sommaren. Kommunen jobbar på att lägga ner bredband i samband med att elkabeln grävs ner vilket kommer att minska kostnaden för grävning.

 

Det finns en del

Kommunen har skickat in bidragsansökan

Det var ett tag sedan jag skrev något men idag har jag fått reda på att Norrköpings kommun för någon vecka sedan skickade in bidragsansökan till Länsstyrelsen. I ansökan finns det en karta på en föreslagen dragning av stamnätet genom Skärkind. Det är den blåa linjen i bilden nedan som är föreslagen dragning för stamnätet. Det är ingen garanti för det är så här det blir men jag gissar att det kommer att likna detta. Sedan vet vi ju inte om Länsstyrelsen kommer att skjuta till pengar till detta. Jag återkommer när jag vet mer.

Möte med Norrköpings kommun

Igår var jag och Kennert Hallberg på möte med Norrköpings kommun. Vi träffade en landsbygdsutvecklare och en IT-strateg. Vi berättade om det upplägg som vi dragit igång i Skärkind och ville höra att kommunen tycker det är en bra väg framåt. De är positiva till vårt initiativ och vi tror att de kommer att kunna hjälpa oss framöver.

En sak som vi var mycket intresserade av att diskutera var finansiering. Eftersom Skärkind är glest befolkat så är det i praktiken nödvändigt att få finansiering från någon utanför Skärkind för att vi ska kunna få till detta. De berättade att Tillväxtverket, EUs strukturfond, PTS och Jordbruksverket alla kan vara medfinansiärer och att det är Länsstyrelsen som  samordnar bidragen. De kan ju se helheten. Vi kommer att ta kontakt med dem inom kort för att prata om förutsättningarna för Skärkind. Det är inte helt enkelt för kommunen att direkt stöda oss med pengar för utbyggnaden. Det finns visst lagar som hindrar dem från det. De lovade dock att titta lite mer på det.

Det kändes som ett positivt möte och den plan jag tidigare nämnt ska vi försöka fortsätta med.

Vad händer nu?

Om ni undrar vad som händer nu på bredbandsfronten så ska jag beskriva vad jag tro kommer att hända framöver.

Planerade aktiviteter

 • Möte med Norrköpings kommun 7/10 (bokat). Här vill vi berätta om vad vi har på gång och säkerställa att kommunen stöttar oss i detta.
 • Möte med Länsstyrelsen tillsammans med Gistads förening. Här vill vi diskutera hur vi kan söka bidrag även till utbyggnad av bredband i Skärkind. Gistad har redan aktiva diskussioner med Länsstyrelsen.

Mina Önskade aktiviteter

 • Trycka upp ett informationsblad att dela ut i brevlådorna i Skärkinds socken så att alla som bor här har möjlighet att vara med. (Hoppas vi kan få ut detta i mitten av oktober)
 • Hålla ett informationsmöte i Skärkinds Bygdegård där vi berättar mer om upplägget och kan räta ut lite frågetecken. (Hoppas vi kan ha detta i slutet av oktober)
 • Starta anmälan till projektering av bredbandsutbyggnad i Skärkind. (Hoppas detta kan vara igång i slutet av oktober)