Plan för att slutföra installation

Senaste svaret från Norrköping bredband är positivt:

Om allt går som det ska kommer vi att påbörja installationen vecka 11 och kommer att pågå till och med vecka 16.

Vi kommer att gå ut med information om installation till samtliga i området när det börjar att närma sig.

Låt oss hoppas att denna plan håller. Då ska det inte vara långt kvar…

Arbete under vintern

Jag fick snabbt svar varför de inte i mailet till er skickade med information om vad som händer framöver:

Grävningen i Skärkind 2 planeras pågå under hela vintern. Själva spridningsnätet omfattar ca 55 km grävning och med tanke på att grävningen startar under vintern är det svårt att beräkna hur lång tid grävningen kommer ta. Beroende på hur tjälen blir i vinter kan det skilja ganska mycket i tid när vi blir klara med grävningen.

Vi har därför valt att inte sätta en detaljerad plan för varken blåsning, skarvning och installation utan vi kommer avvakta tills grävningen börjar bli färdig.

Jag tyckte det var jättebra information som jag tyckte att ni också skulle se. Ni kan komma att få samma information i ännu ett mail.

Nytt mail från Norrköping bredband

På förmiddagen idag ska ni som anmält intresse för fiber i Skärkind har fått följande mail:

Hembesök i Skärkind nr 2!

Nu kan vi meddela att hembesöken i ditt område är planerade att starta denna vecka och planeras pågå i ca 6-7 veckor. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer att boka in tid för hembesök med alla fastighetsägare i området, du behöver alltså inte kontakta Svagströmsinstallationer utan dem kontaktar dig ca 2 veckor i förväg.

Jag har bett dem berätta om den framtida planen och kommer att publicera eventuella svar på det.

Ett stort steg framåt för område 2

Jag fick följande glädjande mail från Karin Jonsson igår torsdag.

Hej Niklas, vi har haft bredbandsmöte idag och bl a beslutat om att fortsätta utbyggnaden i Skärkinds område 2 även om vi inte får något bidrag alls eller om det kommer senare. Kommunen går in med pengar så alla erbjuds en anslutning till samma kostnad som i område 1.  Så nu kan planering och arbete fortsätta, det känns bra!

hälsn Karin

Notera att detta är vad jag vet just nu. Inom kort får vi försöka ta reda på lite fakta kring detta så att vi förstår vad som händer framöver.

Nu är det dags att skicka in avtal för de återstående områdena

Idag träffade vi en representant på kommunen och fick riktigt goda nyheter. Det är inom kort möjligt att söka bidrag för utbyggnad och kommunen behöver veta hur många som vill ha fiber. Vi kommer därför inom de närmaste dagarna att lämna ut blanketter som ska skrivas på av alla som vill ha fiber i de återstående områdena.

Förutsättningar

 • Pris per anslutning: 19000 kr
 • Endast en typ av anslutning. Det kommer bara att finnas aktiv anslutning som val.

Preliminär tidplan

 • 1/9 är deadline för när avtal ska vara inskickade till Norrköping Vatten. Ni kommer alla att få en blankett i er brevlåda de närmaste dagarna. Blanketten kommer dessutom att finnas på denna blogg inom ett par dagar.
 • När kommunen fått in så många avtal att 60% av fastigheterna skrivit under så kommer projektering av Skärkind att göras. Resultatet av projekteringen kommer att vara med i bidragsansökan. Det är därför viktigt att ni som är intresserade av fiber verkligen skickar in ansökan så snabbt som möjligt.
 • När projekteringen är klar så kommer kommunen att skicka in en bidragsansökan till Länsstyrelsen som kommer att börja behandla inkomna ansökningar tidigast den 1/10. Om vår ansökan finns inne då så har de chans att behandla den tidigare. Skicka därför in ansökan så snabbt ni kan.
 • Om bidragsansökan godkänns så finns det möjlighet att börja gräva under vintern vilket gör det möjligt att få bredband innan sommaren 2016.

Vi som träffade kommunrepresentanten idag blev glada över detta positiva besked och hoppas att ni andra är det också.

Stamnätet byggs via väg 210 istället för direkt från Norsholm via järnvägsbanken

Det har inte gått att få till markavtal med alla markägare så kommunen har bestämt att gräva utmed väg 210 istället för den tidigare planerade sträckningen. De jobbar just nu med tillstånden för att den grävningen kan starta snarast.

Detta innebär lite olika saker

 • Det kan bli så att fastigheter utmed väg 210 mellan gamla E4:an och Skärkind kan komma att kopplas in tidigare om det ändå grävs utmed den 210:an. Kommunen tittar på hur detta kan ske.
 • Det är oklart hur fastigheterna som ligger norr om 210:an utmed järnvägsbanken och som ingår i område Mitt ska kunna kopplas in just nu. Detta får redas ut.

På bredbandsfronten inget nytt

Det har varit informationstorka en period nu. Det som pågår men som vi i Skärkind inte driver själva just nu är följande:

 • Grävning för MITT-området
  Grävning har skett sedan i december nu. Min bild är att vädret varit bra ur ett grävperspektiv så de har nog kunnat göra minst så mycket som de hoppats på. Flera av er har en slang utanför tomtgräns. Några av er har redan fått grävt inne på tomten.
  Jag har frågat efter en prognos för inkoppling av fiber men inte fått något datum än.
 • Vad som händer i de andra områdena
  I Skärkind förbereder vi oss på att starta en fiberförening ifall vi behöver det. Kommunen försöker få till en lösning som liknar den som vi har för MITT-området där kommunen tar ett större ansvar än om vi behöver skapa en fiberförening.

Grävning startar i område Mitt!

De närmaste dagarna kommer grävning att börja i Skärkind för område Mitt (det grå området på kartan). Den markägare som vi skrivit om tidigare har ännu inte skrivit på markavtalet men Norrköpings kommun har beslutat att börja gräva i Skärkind ändå för att senare lösa hur kopplingen till teknikboden i Norsholm ska ske. Detta för att inte försena utbyggnaden i Skärkind mer än nödvändigt.

Det kommer att kännas riktigt roligt när vi ser grävmaskinerna på plats i byn.

Jag har gjort en ny sida med Frågor och svar där jag lagt upp detaljer som jag känner till. Om ni undrar något så börja titta där. På sidan står hur ni ska göra om ni vill ha svar på fler frågor.

 

Status i område Mitt

Det har varit tyst ett tag. Det beror på att det inte hänt så mycket. Kommunen jobbar fortfarande på att få in markavtal där det behövs och det är just nu problem att få in alla. Om det är allvarligt eller inte vågar jag inte säga just nu. Vi återkommer när vi vet mer konkret.

Vad händer med rabatter för Tele 2 om hela projektplanen förskjuts?

Det som gällde tidigare var att Norrköping Vatten och Avfall skulle fått in anmälan att du var intresserad av Tele 2 senast vid årsskiftet. Detta kan fortfarande uppnås även om själva grävningen och inkopplingen sker senare. Så om inget speciellt inträffar så bör möjlighet till rabatt finnas kvar.

Vad händer nu?

Det var ett tag sedan det kom någon information. Ledsen för det. Här är senaste uppdateringen.

Denna veckan har vi ett inbokat möte med kommunen och förhoppningsvis projektören som ska rita grävkarta för Mitt-området..

Mitt-området

På mötet hoppas vi få reda på när projekteringen kan tänkas vara klar och när då grävskoporna kan börja gräva. Det grävs ju en del i Norsholm och enligt de uppgifter jag har så är det för att få till den teknikbod som vi alla kommer att vara kopplade till.

De andra områdena

Som berättades på mötet före sommaren så är vi just nu mellan två EU-program vilken gör att regler för bidrag från EU och staten inte är bestämde för den kommande perioden. Det har kommit ut lite information på Jordbruksverket. Det är dock inte tillräckligt för att det ska gå att söka bidrag där än. Kommunen är väl medveten om informationen men Karin och bredbandsutskottet på kommunen har varit upptagna med valet den senaste tiden.

Efter mötet hoppas jag kunna skicka ut mer information.

Nytt möte längre fram i höst

Längre fram i höst planerar vi att hålla ännu ett informationsmötet där vi bland annat tänkte prata om hur var och en ska tänka för att kunna välja operatör. Datum är inte bestämt för detta möte.