På bredbandsfronten inget nytt

Det har varit informationstorka en period nu. Det som pågår men som vi i Skärkind inte driver själva just nu är följande:

  • Grävning för MITT-området
    Grävning har skett sedan i december nu. Min bild är att vädret varit bra ur ett grävperspektiv så de har nog kunnat göra minst så mycket som de hoppats på. Flera av er har en slang utanför tomtgräns. Några av er har redan fått grävt inne på tomten.
    Jag har frågat efter en prognos för inkoppling av fiber men inte fått något datum än.
  • Vad som händer i de andra områdena
    I Skärkind förbereder vi oss på att starta en fiberförening ifall vi behöver det. Kommunen försöker få till en lösning som liknar den som vi har för MITT-området där kommunen tar ett större ansvar än om vi behöver skapa en fiberförening.