Plan för att slutföra installation

Senaste svaret från Norrköping bredband är positivt:

Om allt går som det ska kommer vi att påbörja installationen vecka 11 och kommer att pågå till och med vecka 16.

Vi kommer att gå ut med information om installation till samtliga i området när det börjar att närma sig.

Låt oss hoppas att denna plan håller. Då ska det inte vara långt kvar…

Informationsmöte 13/4

Dags för informationsmöte kring bredbandsutbyggnaden i Skärkind.

Dag: Måndagen den 13/4
Tid: 18:30
Var: Skärkinds Bygdegård
Inträde: 10 kr per person för att täcka hyran av Bygdegården.

Syfte med mötet

 • Informera alla som bor i Skärkind om status på bredbandsutbyggnaden i Skärkind.
 • Det är tänkt att både de som finns i område Mitt och de andra områdena ska få reda på status för just deras område.

Preliminär agenda

Område Mitt

 • Status på grävningen av stamnätet
 • Vad ska ske vid fastigheterna inför att fibern blåses in?
 • Vilka operatörer finns det att välja bland och hur ska jag välja?

De andra områdena

 • Vad händer kring de andra områdena?

Om ni har frågor som ni vill få svar på får ni gärna maila in dem innan mötet genom att svara på detta mail. Då har vi en chans att förbereda svar på just dessa frågor.

Johnny Eriksson från Norrköping Vatten kommer att vara med på mötet.

Agendan kan komma att ändras inför mötet. Detaljer kommer att kommuniceras på denna blogg.

 

Välkomna!

 

Skärkinds bredbandsgrupp genom
Niklas Lanzén

På bredbandsfronten inget nytt

Det har varit informationstorka en period nu. Det som pågår men som vi i Skärkind inte driver själva just nu är följande:

 • Grävning för MITT-området
  Grävning har skett sedan i december nu. Min bild är att vädret varit bra ur ett grävperspektiv så de har nog kunnat göra minst så mycket som de hoppats på. Flera av er har en slang utanför tomtgräns. Några av er har redan fått grävt inne på tomten.
  Jag har frågat efter en prognos för inkoppling av fiber men inte fått något datum än.
 • Vad som händer i de andra områdena
  I Skärkind förbereder vi oss på att starta en fiberförening ifall vi behöver det. Kommunen försöker få till en lösning som liknar den som vi har för MITT-området där kommunen tar ett större ansvar än om vi behöver skapa en fiberförening.

Status för område Väst, Norr, Öst och Syd

Idag hade vi möte med Johnny på Norrköping Vatten och Avfall. Vi har nu en ide om hur vi ska gå vidare:

 • Vi kommer att vara starta en ekonomisk förening för att kunna gräva fiber till områdena Väst, Norr, Öst och Syd.
 • För att kunna räkna fram en anslutningsavgift för varje fastighet kommer vi att försöka få svar på vilka fastigheter som fortfarande är intresserade av fiber. Ni som berörs kommer att bli kontaktade för att svara på ert intresse inom kort.
 • När vi vet intresset kommer kommunen att kunna göra en projektering så att vi kan få reda på den faktiska kostnaden per fastighet.
 • Vid detta tillfälle skulle föreningen kunna ta upp bindande anmälningar för att sedan kunna göra en upphandling av själva grävningen och vi är på gång i de återstående områdena.

Detta är en mycket preliminär plan för hur vi ska gå vidare. Det finns idag inga datum satta för stegen men vi kommer att jobba vidare med detta.

Vad händer nu?

Det var ett tag sedan det kom någon information. Ledsen för det. Här är senaste uppdateringen.

Denna veckan har vi ett inbokat möte med kommunen och förhoppningsvis projektören som ska rita grävkarta för Mitt-området..

Mitt-området

På mötet hoppas vi få reda på när projekteringen kan tänkas vara klar och när då grävskoporna kan börja gräva. Det grävs ju en del i Norsholm och enligt de uppgifter jag har så är det för att få till den teknikbod som vi alla kommer att vara kopplade till.

De andra områdena

Som berättades på mötet före sommaren så är vi just nu mellan två EU-program vilken gör att regler för bidrag från EU och staten inte är bestämde för den kommande perioden. Det har kommit ut lite information på Jordbruksverket. Det är dock inte tillräckligt för att det ska gå att söka bidrag där än. Kommunen är väl medveten om informationen men Karin och bredbandsutskottet på kommunen har varit upptagna med valet den senaste tiden.

Efter mötet hoppas jag kunna skicka ut mer information.

Nytt möte längre fram i höst

Längre fram i höst planerar vi att hålla ännu ett informationsmötet där vi bland annat tänkte prata om hur var och en ska tänka för att kunna välja operatör. Datum är inte bestämt för detta möte.

Nu har vi nått 70% anslutningsgrad

Nu har deadline passerats och 70% av fastigheterna i område Mitt har skickat in avtalet underskrivet. Riktigt roligt!

Ni kan se på kartan vilka som skickat in. De blå ballongerna i det gråa området har skickat in avtal. Ni som är uppmärksamma ser en blåmarkerad fastighet i det gröna området. Den ingår numera i det grå området eftersom den vägmässigt inte passar in i det gröna området.

Vad händer nu?

Nu ska vi träffa personerna på kommunen inom kort och sedan kommer projekteringen att starta. Eftersom fler än 60% av fastigheterna är intresserade så ligger vi enligt plan fortfarande. (Jag kommer inom kort att skapa en sida som visar planen och vad som är gjort respektive vad som är kvar. Jag hoppas den kommer upp under veckan)

Resultat från möte med kommunen 15/4

Igår var vi på möte med Norrköpings kommun för att diskutera hur vi går vidare.

Både kommunen och vi i bredbandsgruppen jobbar mot ett och samma mål. Målet är att senast i höst ha börjat gräva för bredband i område Mitt (det svarta på kartan).

För att nå det målet behöver ett antal saker lösas:

 • Stödfinansiering via Länsstyrelse mm. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Samtal med berörda markägare. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Detaljprojektering klar för alla områden. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Vi måste få upp andelen intresserade i område Mitt till över 60%. Helst mycket mer för att få ner priset. Idag har 49% sagt att de är intresserade. Det är dock 44% som ännu inte sagt varken ja eller nej. Prata gärna med grannar som är gula på kartan så vi kan få upp andelen. Ansvarig alla i Skärkind
 • Beräkningar på pris är gjord så att det finns ett pris att säga ja eller nej till. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Informationsmöte med presentation av bindande avtal. Innan vi kan kalla till detta så behöver ett par av punkterna ovan vara gjorda. Målet är att mötet ska vara innan sommaren. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Bindande avtal underskrivna till en så hög andel att grävningen kan börja på allvar. Ansvarig alla intresserade i Skärkind
 • Grävning kan börja i område Mitt.
 • Grävning kan börja i andra områden.

Som ni ser så hoppas vi på att det händer en del saker de närmaste veckorna.