Positivt möte med Gistad bredbandsförening

I måndags så var vi tre personer från Skärkind som hälsade på styrelsen i Gistads bredbandsförening. Vi hade ett positivt möte och lärde känna varandra. De har ju hållit på lite längre och ska inom kort börja med sin projektering. I Gistad har ca 70 fastigheter betalt in 800 kr var som ska finansiera projekteringen. Det innebär att en firma kommer att rita in hur fibern ska grävas ner för att på ett lämpligt sätt nå de fastigheter som anmält intresse och betalt in 800 kr.

Vi diskuterade och såg det som positivt om vi i Skärkind kan följa med på samma väg som Gistad är på väg. De ser positivt på att vi i Skärkind blir medlemmar i samma förening och alltså återanvänder den föreningen även för vår socken. Det gör jobbet mycket enklare för oss i Skärkind då vi slipper starta en egen förening. Vi behöver vara en förening för att tex kunna söka bidrag från olika håll.

För att detta ska fungera i praktiken så behöver behöver nog en eller helst två personer från Skärkind ingå i styrelsen för Gistads förening.