Status för område Väst, Norr, Öst och Syd

Idag hade vi möte med Johnny på Norrköping Vatten och Avfall. Vi har nu en ide om hur vi ska gå vidare:

 • Vi kommer att vara starta en ekonomisk förening för att kunna gräva fiber till områdena Väst, Norr, Öst och Syd.
 • För att kunna räkna fram en anslutningsavgift för varje fastighet kommer vi att försöka få svar på vilka fastigheter som fortfarande är intresserade av fiber. Ni som berörs kommer att bli kontaktade för att svara på ert intresse inom kort.
 • När vi vet intresset kommer kommunen att kunna göra en projektering så att vi kan få reda på den faktiska kostnaden per fastighet.
 • Vid detta tillfälle skulle föreningen kunna ta upp bindande anmälningar för att sedan kunna göra en upphandling av själva grävningen och vi är på gång i de återstående områdena.

Detta är en mycket preliminär plan för hur vi ska gå vidare. Det finns idag inga datum satta för stegen men vi kommer att jobba vidare med detta.

Resultat från möte med kommunen 15/4

Igår var vi på möte med Norrköpings kommun för att diskutera hur vi går vidare.

Både kommunen och vi i bredbandsgruppen jobbar mot ett och samma mål. Målet är att senast i höst ha börjat gräva för bredband i område Mitt (det svarta på kartan).

För att nå det målet behöver ett antal saker lösas:

 • Stödfinansiering via Länsstyrelse mm. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Samtal med berörda markägare. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Detaljprojektering klar för alla områden. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Vi måste få upp andelen intresserade i område Mitt till över 60%. Helst mycket mer för att få ner priset. Idag har 49% sagt att de är intresserade. Det är dock 44% som ännu inte sagt varken ja eller nej. Prata gärna med grannar som är gula på kartan så vi kan få upp andelen. Ansvarig alla i Skärkind
 • Beräkningar på pris är gjord så att det finns ett pris att säga ja eller nej till. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Informationsmöte med presentation av bindande avtal. Innan vi kan kalla till detta så behöver ett par av punkterna ovan vara gjorda. Målet är att mötet ska vara innan sommaren. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Bindande avtal underskrivna till en så hög andel att grävningen kan börja på allvar. Ansvarig alla intresserade i Skärkind
 • Grävning kan börja i område Mitt.
 • Grävning kan börja i andra områden.

Som ni ser så hoppas vi på att det händer en del saker de närmaste veckorna.

Ska jag välja fiber eller kan jag lika gärna fortsätta med mobilt bredband?

Idag fick jag en kommentar om att det kanske inte är värt att betala för fiber när det mobila bredbandet blir snabbare och snabbare, även i Skärkind.

Jag svarar med den kunskap som jag har till alla.

Abonnemanget är ett tak för nedladdningshastigheten

En sak att tänka på när det gäller siffrorna jag anger nedan. Även om man har ett abonnemang på 10 Mbit/s så är det inte säkert att man får det hela tiden. Det finns många saker på vägen mellan din dator och det du laddar ner som kan minska din upplevda hastighet. Det abonnemang du har är däremot ett tak på hur snabbt du kan ladda ner från nätet.

Bakgrund för mobilt bredband

Mobilt bredband är en tjänst som alla mobiloperatörer erbjuder. Ofta står det att man får upp till tex 60 Mbit/s. Detta innebär att alla som bor i ett visst område som täcks av en antenn på en mast kan få dela på upp till 60 Mbit/s. Om man är ensam i området och bor inom rimligt avstånd från masten så kommer man med stor sannolikhet att få nästan 60 Mbit/s hela tiden. Om man bor långt från masten eller har till exempel berg i vägen så kommer maxhastigheten att minska. Om man är flera som bor i samma område så delar man på kapaciteten. Om alla bara surfar så kommer man knappt att märka av sina grannar. Om man däremot laddar ner film eller ser på TV så kan det märkas att man har grannar. Prestanda ökar i det mobila näten och det finns teknik som klarar 1000 Mbit/s i ett område. Då är det stor kapacitet att dela på för det området. Om det någonsin kommer till Skärkind har jag ingen aning om.

En annan aspekt är att de flesta mobila bredbandsabonnemang har ett tak på hur mycket data man får ladda ner. Om man når taket så minskar hastigheten oftast. De flesta operatörer erbjuder dock högre tak om man betalar mer. Om man använder bredbandet för att titta på film så kommer du att nå taket snabbt efter som det går åt mycket data för det.

Bakgrund för bredband via fiber

I fiberabonnemangen så har varje anslutning egen fiber till en central punkt som har mycket hög kapacitet. Den är inte oändlig men den är stor. Om man köper ett abonnemang på 100 Mbit/s så har man den kapaciteten (nästan) hela tiden, oavsett vad dina grannar gör. Det spelar heller ingen roll hur långt från den centrala punkten du bor. Det finns utrustning som klarar att skicka data 10 mil utan att signalen blir sämre.

I fiberabonnemangen så har man inget tak på hur mycket man får ladda ner per månad. Det gör att det lämpar sig väl för att se på film eller TV.

Bakgrund för ADSL

ADSL kan några i Skärkind använda sig av. Denna teknik minskar sin kapacitet med avståndet till inkopplingspunkten. Det finns ADSL-teknik som kan ge mer än 20 Mbit/s till användaren. Det kräver att man inte bor så långt från inkopplingspunkten samt att inkopplingspunkten har en bra förbindelse till resten av nätet. I Skärkind har vi dålig kapacitet till våra inkopplingspunkter. Detta är (om jag förstått det rätt) orsaken till att endast ett 40-tal i Skärkind kan få ADSL med en maxhastighet på 0,5 Mbit/s. Det är inte så imponerande. Denna kapacitet räcker inte för att se på TV.

En fördel med ADSL är, precis som med fiber, att man inte har något tak på hur mycket man kan ladda ner. Med denna låga hastighet får man i och för sig inte ner så mycket i alla fall.

Vad påverkar anslutningskostnaden?

I ett tidigare inlägg (Priser för inkoppling) har jag skrivit om vad det kan kosta att skaffa och ha fiber.

Anslutningskostnaden består av två delar i ett nät som byggs via en fiberförening vilket vi förmodligen kommer att ha i Skärkind. Det finns även en modell med stadsnät.

 • Kommunens anslutningskostnad som är 9900 kr och är lika för alla. I avgiften ingår allt material som slang, fiber och utrustning som ska finnas i varje fastighet.
 • Grävkostnaden som beror på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Det är denna kostnad som är svår att säga i innan vi vet hur många som ansluter sig. Vi i bredbandsgruppen (se kontaktlistan) har ett tänk att vi ska vara dela på kostnaden på något sätt för alla som bor inom ett område. Mer information kommer när vi ser hur intresset ser ut i de olika områdena. Det finns även möjlighet att få bidrag från olika håll när kostnaden blir hög.

Den del av kostnaden som vi kan påverka är grävkostnaden. Det är därför som det är så viktigt att vi får med så många som möjligt.

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Den vanligaste frågan som vi får är vad det kommer att kosta att ansluta sig. Om vi visste svaret på detta så skulle vi gärna berätta det. Om vi visste vilka fastigheter som är intresserade så skulle vi kunna räkna ut detta men nu vet vi inte det.

En intresseanmälan skapar ett underlag för oss men du binder dig inte av att skicka ett mail med en intresseanmälan. Däremot så får vi en möjlighet att veta att du är intresserad. Vi kommer att komma till en punkt när anmälan kommer att vara bindande men vi är inte där än.

Protokoll från möte 2012-04-17

Protokoll Bredbandsmöte 17 april 2012-04-17 i Skärkinds bygdegård

Annordnare: Niklas Lanzén & Kennert Hallberg

Varför: Skärkind behöver detta för att kunna utvecklas och vara attraktivt.

Mål: Alla ska kunna få bredband i Skärkind.

Antal personer på mötet: ca 60 st

Karin Jonsson – Centerpartist och ordförande i bredbandsutskottet i Norrköpings kommun.

Första etappen är redan startad mellan Himmelstalund, Eksund, Klinga, Kimstad, Skärblack och Finspång. Tanken är att det ska kopplas vidare till Norsholm och Skärkind efter det.

Kommunen ska se om de kan pussla ihop så att vi kan ansluta på olika håll med Gistad, Gårdeby och Örtomta. Problemet är att det är svårt att gå över kommungränserna och reda ut vem som ska betala för vad. Kommunen tar på sig att ta kontakt med grannkommunerna.

Johnny Eriksson – Norrköpings vatten

Stamnäten består av tre rör som ska grävas ner ca 50 cm. Fiber stoppas i rören och har en livslängd på ca 50 år. Tanken är att det ska vara samma pris oavsett hur lång bort man bor så att alla ska ha möjligheten att ansluta. Byalagen ansvarar för grävning av kabel, kommunen ordnar material och projektör samt tillhandahåller information om hur man ska gräva.

Fler byalag bör skapas i Skärkind, 30-100 fastigheter i samma rekommenderas. Byalagen ska skapa en Ekonomisk förening där ekonomin ska skötas för grävning mm.

Det är viktigt att många i Skärkind vill vara med, minst 50% av alla boende bör vara intresserade om det ska bli något och helst uppåt 90%.

Priser: Anslutningsavgiften är 9 900 kr per fastighet exklusive grävning. Man kan ansluta sig som passiv för 1 900 kr, då kostar det 14 900 kr när man väljer att ansluta sig.

Operatörer: Det blir ett öppet nät där man själv väljer vad man vill ha.

Östen – från ett byalag i Söderköping berättar om hur de har gjort. De använde de gamla socknarna för att dela in i byalag.

Rekommenderar att gå på ett  PTS (Post och Tele Styrelsen) seminarium, ger bra information.

Deras egna hemsida är: www.bredbandve22.se

Vad gör vi nu? Vi måste få besked av Norrköpings kommun om att stamnät är på gång innan vi kan gå vidare. Det alla kan göra är att anmäla sitt intresse, prata med grannar, sprida information.

Vid frågor och intresseanmälan går det bra att maila: bredband@skarkind.se

Beslut tas om att dela upp Skärkind i fyra byalag efter vilka skolor som tidigare fanns, till varje byalag finns några ansvariga:

 • Skärkinds by: Niklas och Kennert
 • Bostorp: Claes Olai och Anders Hollstedt.
 • Ekenberg: Kjell Grindemyr, Fredrik Jacobsson, Frida Andersson
 • Bäckeby: vakant för tillfället

Protokollförare: Frida Andersson, Halleby Säteri

Möte med Norrköpings kommun

Igår var jag och Kennert Hallberg på möte med Norrköpings kommun. Vi träffade en landsbygdsutvecklare och en IT-strateg. Vi berättade om det upplägg som vi dragit igång i Skärkind och ville höra att kommunen tycker det är en bra väg framåt. De är positiva till vårt initiativ och vi tror att de kommer att kunna hjälpa oss framöver.

En sak som vi var mycket intresserade av att diskutera var finansiering. Eftersom Skärkind är glest befolkat så är det i praktiken nödvändigt att få finansiering från någon utanför Skärkind för att vi ska kunna få till detta. De berättade att Tillväxtverket, EUs strukturfond, PTS och Jordbruksverket alla kan vara medfinansiärer och att det är Länsstyrelsen som  samordnar bidragen. De kan ju se helheten. Vi kommer att ta kontakt med dem inom kort för att prata om förutsättningarna för Skärkind. Det är inte helt enkelt för kommunen att direkt stöda oss med pengar för utbyggnaden. Det finns visst lagar som hindrar dem från det. De lovade dock att titta lite mer på det.

Det kändes som ett positivt möte och den plan jag tidigare nämnt ska vi försöka fortsätta med.

Hur gjorde gjorde dom i Brokind?

I Brokind, söder om Linköping, har de ett liknande initiativ igång kring att gräva ner fiber till de boende. I följande presentation så beskrivs bland annat hur de delat på kostnader De har delat in Brokind i några områden och de som bo i det området delar på grävkostnaden för det området. Detta är ett sätt att göra det på. Det finns för- och nackdelar med alla system och olika fastigheter gynnas eller missgynnas av olika lösningar.

Positivt möte med Gistad bredbandsförening

I måndags så var vi tre personer från Skärkind som hälsade på styrelsen i Gistads bredbandsförening. Vi hade ett positivt möte och lärde känna varandra. De har ju hållit på lite längre och ska inom kort börja med sin projektering. I Gistad har ca 70 fastigheter betalt in 800 kr var som ska finansiera projekteringen. Det innebär att en firma kommer att rita in hur fibern ska grävas ner för att på ett lämpligt sätt nå de fastigheter som anmält intresse och betalt in 800 kr.

Vi diskuterade och såg det som positivt om vi i Skärkind kan följa med på samma väg som Gistad är på väg. De ser positivt på att vi i Skärkind blir medlemmar i samma förening och alltså återanvänder den föreningen även för vår socken. Det gör jobbet mycket enklare för oss i Skärkind då vi slipper starta en egen förening. Vi behöver vara en förening för att tex kunna söka bidrag från olika håll.

För att detta ska fungera i praktiken så behöver behöver nog en eller helst två personer från Skärkind ingå i styrelsen för Gistads förening.