Projektering pågår för de nya områdena

Lite goda nyheter en tisdag kväll. Det finns en projektör från PEAB som åker runt i Skärkind och pratar med markägare om hur fibern kan dras. Några har fått besök och andra kommer säkert att få det. Detta gäller alla återstående områden i Skärkind.

Jag har ingen hint om när det kan vara klart men det är positivt att det görs praktiskt jobb för de nya områdena.

Nu är det dags att skicka in avtal för de återstående områdena

Idag träffade vi en representant på kommunen och fick riktigt goda nyheter. Det är inom kort möjligt att söka bidrag för utbyggnad och kommunen behöver veta hur många som vill ha fiber. Vi kommer därför inom de närmaste dagarna att lämna ut blanketter som ska skrivas på av alla som vill ha fiber i de återstående områdena.

Förutsättningar

 • Pris per anslutning: 19000 kr
 • Endast en typ av anslutning. Det kommer bara att finnas aktiv anslutning som val.

Preliminär tidplan

 • 1/9 är deadline för när avtal ska vara inskickade till Norrköping Vatten. Ni kommer alla att få en blankett i er brevlåda de närmaste dagarna. Blanketten kommer dessutom att finnas på denna blogg inom ett par dagar.
 • När kommunen fått in så många avtal att 60% av fastigheterna skrivit under så kommer projektering av Skärkind att göras. Resultatet av projekteringen kommer att vara med i bidragsansökan. Det är därför viktigt att ni som är intresserade av fiber verkligen skickar in ansökan så snabbt som möjligt.
 • När projekteringen är klar så kommer kommunen att skicka in en bidragsansökan till Länsstyrelsen som kommer att börja behandla inkomna ansökningar tidigast den 1/10. Om vår ansökan finns inne då så har de chans att behandla den tidigare. Skicka därför in ansökan så snabbt ni kan.
 • Om bidragsansökan godkänns så finns det möjlighet att börja gräva under vintern vilket gör det möjligt att få bredband innan sommaren 2016.

Vi som träffade kommunrepresentanten idag blev glada över detta positiva besked och hoppas att ni andra är det också.

Status för område Väst, Norr, Öst och Syd

Idag hade vi möte med Johnny på Norrköping Vatten och Avfall. Vi har nu en ide om hur vi ska gå vidare:

 • Vi kommer att vara starta en ekonomisk förening för att kunna gräva fiber till områdena Väst, Norr, Öst och Syd.
 • För att kunna räkna fram en anslutningsavgift för varje fastighet kommer vi att försöka få svar på vilka fastigheter som fortfarande är intresserade av fiber. Ni som berörs kommer att bli kontaktade för att svara på ert intresse inom kort.
 • När vi vet intresset kommer kommunen att kunna göra en projektering så att vi kan få reda på den faktiska kostnaden per fastighet.
 • Vid detta tillfälle skulle föreningen kunna ta upp bindande anmälningar för att sedan kunna göra en upphandling av själva grävningen och vi är på gång i de återstående områdena.

Detta är en mycket preliminär plan för hur vi ska gå vidare. Det finns idag inga datum satta för stegen men vi kommer att jobba vidare med detta.

Status i område Mitt

Idag hade vi möte med Johnny på Norrköping Vatten och Avfall och idag är status enligt följande:

 • Projektering för området är klar så det finns en preliminär ritning för hur fibern ska grävas ner.
 • Innan ritning blir helt klar så behöver alla avtal med markägare som berörs vara underskrivna. Detta jobbar projektören med just nu.
 • Den preliminära ritningen är även inskickad till Vägverket som ska godkänna att grävning på Vägverkets vägar är ok. Vi väntar på Vägverkets svar.

Vad händer nu?

Det var ett tag sedan det kom någon information. Ledsen för det. Här är senaste uppdateringen.

Denna veckan har vi ett inbokat möte med kommunen och förhoppningsvis projektören som ska rita grävkarta för Mitt-området..

Mitt-området

På mötet hoppas vi få reda på när projekteringen kan tänkas vara klar och när då grävskoporna kan börja gräva. Det grävs ju en del i Norsholm och enligt de uppgifter jag har så är det för att få till den teknikbod som vi alla kommer att vara kopplade till.

De andra områdena

Som berättades på mötet före sommaren så är vi just nu mellan två EU-program vilken gör att regler för bidrag från EU och staten inte är bestämde för den kommande perioden. Det har kommit ut lite information på Jordbruksverket. Det är dock inte tillräckligt för att det ska gå att söka bidrag där än. Kommunen är väl medveten om informationen men Karin och bredbandsutskottet på kommunen har varit upptagna med valet den senaste tiden.

Efter mötet hoppas jag kunna skicka ut mer information.

Nytt möte längre fram i höst

Längre fram i höst planerar vi att hålla ännu ett informationsmötet där vi bland annat tänkte prata om hur var och en ska tänka för att kunna välja operatör. Datum är inte bestämt för detta möte.

Nu har det kommit in 61 avtal = 54%

Idag kom det in 14 avtal till Norrköping Vatten och Avfall. Det innebär att 54% av fastigheterna i område Skärkind Mitt har skickat in avtal. Ni kan se statistik varje dag på statistiksidan.

För att projektering ska kunna börja så behöver vi få ihop minst 60% så vi är inte så långt borta nu. Låt oss hoppas att det kommer in ett par till de sista dagarna nu.

Resultat från möte med kommunen 15/4

Igår var vi på möte med Norrköpings kommun för att diskutera hur vi går vidare.

Både kommunen och vi i bredbandsgruppen jobbar mot ett och samma mål. Målet är att senast i höst ha börjat gräva för bredband i område Mitt (det svarta på kartan).

För att nå det målet behöver ett antal saker lösas:

 • Stödfinansiering via Länsstyrelse mm. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Samtal med berörda markägare. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Detaljprojektering klar för alla områden. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Vi måste få upp andelen intresserade i område Mitt till över 60%. Helst mycket mer för att få ner priset. Idag har 49% sagt att de är intresserade. Det är dock 44% som ännu inte sagt varken ja eller nej. Prata gärna med grannar som är gula på kartan så vi kan få upp andelen. Ansvarig alla i Skärkind
 • Beräkningar på pris är gjord så att det finns ett pris att säga ja eller nej till. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Informationsmöte med presentation av bindande avtal. Innan vi kan kalla till detta så behöver ett par av punkterna ovan vara gjorda. Målet är att mötet ska vara innan sommaren. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Bindande avtal underskrivna till en så hög andel att grävningen kan börja på allvar. Ansvarig alla intresserade i Skärkind
 • Grävning kan börja i område Mitt.
 • Grävning kan börja i andra områden.

Som ni ser så hoppas vi på att det händer en del saker de närmaste veckorna.