Status för område Väst, Norr, Öst och Syd

Idag hade vi möte med Johnny på Norrköping Vatten och Avfall. Vi har nu en ide om hur vi ska gå vidare:

  • Vi kommer att vara starta en ekonomisk förening för att kunna gräva fiber till områdena Väst, Norr, Öst och Syd.
  • För att kunna räkna fram en anslutningsavgift för varje fastighet kommer vi att försöka få svar på vilka fastigheter som fortfarande är intresserade av fiber. Ni som berörs kommer att bli kontaktade för att svara på ert intresse inom kort.
  • När vi vet intresset kommer kommunen att kunna göra en projektering så att vi kan få reda på den faktiska kostnaden per fastighet.
  • Vid detta tillfälle skulle föreningen kunna ta upp bindande anmälningar för att sedan kunna göra en upphandling av själva grävningen och vi är på gång i de återstående områdena.

Detta är en mycket preliminär plan för hur vi ska gå vidare. Det finns idag inga datum satta för stegen men vi kommer att jobba vidare med detta.