Arbete under vintern

Jag fick snabbt svar varför de inte i mailet till er skickade med information om vad som händer framöver:

Grävningen i Skärkind 2 planeras pågå under hela vintern. Själva spridningsnätet omfattar ca 55 km grävning och med tanke på att grävningen startar under vintern är det svårt att beräkna hur lång tid grävningen kommer ta. Beroende på hur tjälen blir i vinter kan det skilja ganska mycket i tid när vi blir klara med grävningen.

Vi har därför valt att inte sätta en detaljerad plan för varken blåsning, skarvning och installation utan vi kommer avvakta tills grävningen börjar bli färdig.

Jag tyckte det var jättebra information som jag tyckte att ni också skulle se. Ni kan komma att få samma information i ännu ett mail.