Nytt mail från Norrköping bredband

På förmiddagen idag ska ni som anmält intresse för fiber i Skärkind har fått följande mail:

Hembesök i Skärkind nr 2!

Nu kan vi meddela att hembesöken i ditt område är planerade att starta denna vecka och planeras pågå i ca 6-7 veckor. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer att boka in tid för hembesök med alla fastighetsägare i området, du behöver alltså inte kontakta Svagströmsinstallationer utan dem kontaktar dig ca 2 veckor i förväg.

Jag har bett dem berätta om den framtida planen och kommer att publicera eventuella svar på det.