Nu har vi nått 70% anslutningsgrad

Nu har deadline passerats och 70% av fastigheterna i område Mitt har skickat in avtalet underskrivet. Riktigt roligt!

Ni kan se på kartan vilka som skickat in. De blå ballongerna i det gråa området har skickat in avtal. Ni som är uppmärksamma ser en blåmarkerad fastighet i det gröna området. Den ingår numera i det grå området eftersom den vägmässigt inte passar in i det gröna området.

Vad händer nu?

Nu ska vi träffa personerna på kommunen inom kort och sedan kommer projekteringen att starta. Eftersom fler än 60% av fastigheterna är intresserade så ligger vi enligt plan fortfarande. (Jag kommer inom kort att skapa en sida som visar planen och vad som är gjort respektive vad som är kvar. Jag hoppas den kommer upp under veckan)