Lite fakta om internet via fiber

Fiber är idag den teknik som ger snabbast internet och är mest framtidssäker. Via fiber kan man få minst 100 Mbit/s. Det ADSL-bredband som vissa i Skärkind har idag ger 0,5 Mbit/s. Det går även att få TV och telefon via fiber. Vad det kommer att kosta är omöjligt att svara på idag. Det kommer att vara en initial kostnad för att projektera själva utbyggnaden. Sedan kommer det att kosta att ansluta sig och sedan blir det en månadskostnad. Anslutningskostnaden är den som är störst och dessutom svårast att gissa. Den beror på hur många som delar på kostnaden och var de som är intresserade bor.

Eftersom vi vet att flera av er kommer att fråga vad kostnaderna är för detta så skriver vi ut möjliga siffror för de tre olika kostnaderna (notera att det kan bli både högre och lägre beroende på en massa orsaker):

  • Projekteringskostnad – I Gistad har alla som vill vara med betalt in 800 kr som är tänkt att täcka projekteringskostnaden
  • Anslutningskostnad – Här finns en stor osäkerhet och det är projekteringen ovan som är tänkt att ta reda på denna kostnad. Jag har hört siffror på denna kostnad mellan 15000 kr och 30000 kr men det finns INGEN garanti för var kostnaden hamnar.
  • Månadskostnad – Här beror det precis på vad man beställer för tjänster. Om man tex väljer bredband 100 Mbit/s så kan det kosta ~320 kr/månad. Det är ungefär samma pengar som det kostar att ha ADSL 0,5 Mbit/s i Skärkind idag…

Notera att jag INTE lämnar någon garanti på prisuppgifterna men jag tror att ni kan se storleksordningen.

Vi kommer att skicka ut mer information när vi vet mer. Ni kan också titta på denna blogg där det kommer upp mer information när det finns.