Nu är det dags att skicka in avtal för de återstående områdena

Idag träffade vi en representant på kommunen och fick riktigt goda nyheter. Det är inom kort möjligt att söka bidrag för utbyggnad och kommunen behöver veta hur många som vill ha fiber. Vi kommer därför inom de närmaste dagarna att lämna ut blanketter som ska skrivas på av alla som vill ha fiber i de återstående områdena.

Förutsättningar

 • Pris per anslutning: 19000 kr
 • Endast en typ av anslutning. Det kommer bara att finnas aktiv anslutning som val.

Preliminär tidplan

 • 1/9 är deadline för när avtal ska vara inskickade till Norrköping Vatten. Ni kommer alla att få en blankett i er brevlåda de närmaste dagarna. Blanketten kommer dessutom att finnas på denna blogg inom ett par dagar.
 • När kommunen fått in så många avtal att 60% av fastigheterna skrivit under så kommer projektering av Skärkind att göras. Resultatet av projekteringen kommer att vara med i bidragsansökan. Det är därför viktigt att ni som är intresserade av fiber verkligen skickar in ansökan så snabbt som möjligt.
 • När projekteringen är klar så kommer kommunen att skicka in en bidragsansökan till Länsstyrelsen som kommer att börja behandla inkomna ansökningar tidigast den 1/10. Om vår ansökan finns inne då så har de chans att behandla den tidigare. Skicka därför in ansökan så snabbt ni kan.
 • Om bidragsansökan godkänns så finns det möjlighet att börja gräva under vintern vilket gör det möjligt att få bredband innan sommaren 2016.

Vi som träffade kommunrepresentanten idag blev glada över detta positiva besked och hoppas att ni andra är det också.

Vad påverkar anslutningskostnaden?

I ett tidigare inlägg (Priser för inkoppling) har jag skrivit om vad det kan kosta att skaffa och ha fiber.

Anslutningskostnaden består av två delar i ett nät som byggs via en fiberförening vilket vi förmodligen kommer att ha i Skärkind. Det finns även en modell med stadsnät.

 • Kommunens anslutningskostnad som är 9900 kr och är lika för alla. I avgiften ingår allt material som slang, fiber och utrustning som ska finnas i varje fastighet.
 • Grävkostnaden som beror på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Det är denna kostnad som är svår att säga i innan vi vet hur många som ansluter sig. Vi i bredbandsgruppen (se kontaktlistan) har ett tänk att vi ska vara dela på kostnaden på något sätt för alla som bor inom ett område. Mer information kommer när vi ser hur intresset ser ut i de olika områdena. Det finns även möjlighet att få bidrag från olika håll när kostnaden blir hög.

Den del av kostnaden som vi kan påverka är grävkostnaden. Det är därför som det är så viktigt att vi får med så många som möjligt.

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Den vanligaste frågan som vi får är vad det kommer att kosta att ansluta sig. Om vi visste svaret på detta så skulle vi gärna berätta det. Om vi visste vilka fastigheter som är intresserade så skulle vi kunna räkna ut detta men nu vet vi inte det.

En intresseanmälan skapar ett underlag för oss men du binder dig inte av att skicka ett mail med en intresseanmälan. Däremot så får vi en möjlighet att veta att du är intresserad. Vi kommer att komma till en punkt när anmälan kommer att vara bindande men vi är inte där än.

Priser för inkoppling

Det förra inlägget var tråkigt men det finns lite positiva saker att berätta också. Det handlar om priser för anslutning och månadskostnad.

Anslutning

I våras fick vi reda på att anslutningskostnaden är 9900 kr + grävkostnad från närmaste anslutningspunkt på stamnätet. Det finns ett förslag att få bidrag med 6000 kr om man binder sig i två är till Tele 2.

Månadskostnad

Om vi hade kunnat ansluta oss idag så skulle vi från Tele 2 kunna få följande erbjudande:

 • Internet 100 Mbit/s
 • 20 TV-kanaler
 • Telefon

Priset för detta är 407 kr/månad. Ni kan se mer info här och även se andra erbjudanden här.

Räkneexempel

Om ni tittar på bild 9 i Presentation Bredband 121120 så ser ni hur det skulle kunna se ut. I exemplet så jämför de med en familj som idag har Bredband med 30 Mbit/s vilket ingen i Skärkind har…

Personligen så tycker jag att den ekonomiska biten börjar se bra ut. Synd att vi inte har ett stamnät i byn.

Protokoll från möte 2012-04-17

Protokoll Bredbandsmöte 17 april 2012-04-17 i Skärkinds bygdegård

Annordnare: Niklas Lanzén & Kennert Hallberg

Varför: Skärkind behöver detta för att kunna utvecklas och vara attraktivt.

Mål: Alla ska kunna få bredband i Skärkind.

Antal personer på mötet: ca 60 st

Karin Jonsson – Centerpartist och ordförande i bredbandsutskottet i Norrköpings kommun.

Första etappen är redan startad mellan Himmelstalund, Eksund, Klinga, Kimstad, Skärblack och Finspång. Tanken är att det ska kopplas vidare till Norsholm och Skärkind efter det.

Kommunen ska se om de kan pussla ihop så att vi kan ansluta på olika håll med Gistad, Gårdeby och Örtomta. Problemet är att det är svårt att gå över kommungränserna och reda ut vem som ska betala för vad. Kommunen tar på sig att ta kontakt med grannkommunerna.

Johnny Eriksson – Norrköpings vatten

Stamnäten består av tre rör som ska grävas ner ca 50 cm. Fiber stoppas i rören och har en livslängd på ca 50 år. Tanken är att det ska vara samma pris oavsett hur lång bort man bor så att alla ska ha möjligheten att ansluta. Byalagen ansvarar för grävning av kabel, kommunen ordnar material och projektör samt tillhandahåller information om hur man ska gräva.

Fler byalag bör skapas i Skärkind, 30-100 fastigheter i samma rekommenderas. Byalagen ska skapa en Ekonomisk förening där ekonomin ska skötas för grävning mm.

Det är viktigt att många i Skärkind vill vara med, minst 50% av alla boende bör vara intresserade om det ska bli något och helst uppåt 90%.

Priser: Anslutningsavgiften är 9 900 kr per fastighet exklusive grävning. Man kan ansluta sig som passiv för 1 900 kr, då kostar det 14 900 kr när man väljer att ansluta sig.

Operatörer: Det blir ett öppet nät där man själv väljer vad man vill ha.

Östen – från ett byalag i Söderköping berättar om hur de har gjort. De använde de gamla socknarna för att dela in i byalag.

Rekommenderar att gå på ett  PTS (Post och Tele Styrelsen) seminarium, ger bra information.

Deras egna hemsida är: www.bredbandve22.se

Vad gör vi nu? Vi måste få besked av Norrköpings kommun om att stamnät är på gång innan vi kan gå vidare. Det alla kan göra är att anmäla sitt intresse, prata med grannar, sprida information.

Vid frågor och intresseanmälan går det bra att maila: bredband@skarkind.se

Beslut tas om att dela upp Skärkind i fyra byalag efter vilka skolor som tidigare fanns, till varje byalag finns några ansvariga:

 • Skärkinds by: Niklas och Kennert
 • Bostorp: Claes Olai och Anders Hollstedt.
 • Ekenberg: Kjell Grindemyr, Fredrik Jacobsson, Frida Andersson
 • Bäckeby: vakant för tillfället

Protokollförare: Frida Andersson, Halleby Säteri

Lite fakta om internet via fiber

Fiber är idag den teknik som ger snabbast internet och är mest framtidssäker. Via fiber kan man få minst 100 Mbit/s. Det ADSL-bredband som vissa i Skärkind har idag ger 0,5 Mbit/s. Det går även att få TV och telefon via fiber. Vad det kommer att kosta är omöjligt att svara på idag. Det kommer att vara en initial kostnad för att projektera själva utbyggnaden. Sedan kommer det att kosta att ansluta sig och sedan blir det en månadskostnad. Anslutningskostnaden är den som är störst och dessutom svårast att gissa. Den beror på hur många som delar på kostnaden och var de som är intresserade bor.

Eftersom vi vet att flera av er kommer att fråga vad kostnaderna är för detta så skriver vi ut möjliga siffror för de tre olika kostnaderna (notera att det kan bli både högre och lägre beroende på en massa orsaker):

 • Projekteringskostnad – I Gistad har alla som vill vara med betalt in 800 kr som är tänkt att täcka projekteringskostnaden
 • Anslutningskostnad – Här finns en stor osäkerhet och det är projekteringen ovan som är tänkt att ta reda på denna kostnad. Jag har hört siffror på denna kostnad mellan 15000 kr och 30000 kr men det finns INGEN garanti för var kostnaden hamnar.
 • Månadskostnad – Här beror det precis på vad man beställer för tjänster. Om man tex väljer bredband 100 Mbit/s så kan det kosta ~320 kr/månad. Det är ungefär samma pengar som det kostar att ha ADSL 0,5 Mbit/s i Skärkind idag…

Notera att jag INTE lämnar någon garanti på prisuppgifterna men jag tror att ni kan se storleksordningen.

Vi kommer att skicka ut mer information när vi vet mer. Ni kan också titta på denna blogg där det kommer upp mer information när det finns.