Vad kan du göra för att hjälpa till?

Om du är intresserad av att det ska bli bredband i Skärkind så finns det lite saker du kan göra:

  • Om du bor i Skärkind och ännu inte anmält intresse för bredband så kan du titta på kartan för att se vilket område som din fastighet tillhör. Hör sedan av dig till områdesansvarig (namn och mailadress hittar du på kontaktsidan).
  • Titta på kartan för att se vilka grannar du har. Om symbolen för dina grannar är gul så har de ännu inte anmält sitt intresse för bredband. Gå och prata med dem om denna hemsida och hur de kan anmäla sitt intresse. För varje fastighet som går med så blir det billigare för alla. Om symbolen för dina grannar är grön så har de redan anmält sig.