Stamnätet byggs via väg 210 istället för direkt från Norsholm via järnvägsbanken

Det har inte gått att få till markavtal med alla markägare så kommunen har bestämt att gräva utmed väg 210 istället för den tidigare planerade sträckningen. De jobbar just nu med tillstånden för att den grävningen kan starta snarast.

Detta innebär lite olika saker

  • Det kan bli så att fastigheter utmed väg 210 mellan gamla E4:an och Skärkind kan komma att kopplas in tidigare om det ändå grävs utmed den 210:an. Kommunen tittar på hur detta kan ske.
  • Det är oklart hur fastigheterna som ligger norr om 210:an utmed järnvägsbanken och som ingår i område Mitt ska kunna kopplas in just nu. Detta får redas ut.

Grävning startar i område Mitt!

De närmaste dagarna kommer grävning att börja i Skärkind för område Mitt (det grå området på kartan). Den markägare som vi skrivit om tidigare har ännu inte skrivit på markavtalet men Norrköpings kommun har beslutat att börja gräva i Skärkind ändå för att senare lösa hur kopplingen till teknikboden i Norsholm ska ske. Detta för att inte försena utbyggnaden i Skärkind mer än nödvändigt.

Det kommer att kännas riktigt roligt när vi ser grävmaskinerna på plats i byn.

Jag har gjort en ny sida med Frågor och svar där jag lagt upp detaljer som jag känner till. Om ni undrar något så börja titta där. På sidan står hur ni ska göra om ni vill ha svar på fler frågor.

 

Status i område Mitt

Kommunen försöker fortfarande få in alla markavtal. Dessa behöver vara påskrivna innan någon grävning kommer att påbörjas. Förhoppningen är fortfarande att börja i år.

Återkommer med mer information när det finns något.

Status i område Mitt

Det har varit tyst ett tag. Det beror på att det inte hänt så mycket. Kommunen jobbar fortfarande på att få in markavtal där det behövs och det är just nu problem att få in alla. Om det är allvarligt eller inte vågar jag inte säga just nu. Vi återkommer när vi vet mer konkret.

Vad händer med rabatter för Tele 2 om hela projektplanen förskjuts?

Det som gällde tidigare var att Norrköping Vatten och Avfall skulle fått in anmälan att du var intresserad av Tele 2 senast vid årsskiftet. Detta kan fortfarande uppnås även om själva grävningen och inkopplingen sker senare. Så om inget speciellt inträffar så bör möjlighet till rabatt finnas kvar.