Ska jag välja fiber eller kan jag lika gärna fortsätta med mobilt bredband?

Idag fick jag en kommentar om att det kanske inte är värt att betala för fiber när det mobila bredbandet blir snabbare och snabbare, även i Skärkind.

Jag svarar med den kunskap som jag har till alla.

Abonnemanget är ett tak för nedladdningshastigheten

En sak att tänka på när det gäller siffrorna jag anger nedan. Även om man har ett abonnemang på 10 Mbit/s så är det inte säkert att man får det hela tiden. Det finns många saker på vägen mellan din dator och det du laddar ner som kan minska din upplevda hastighet. Det abonnemang du har är däremot ett tak på hur snabbt du kan ladda ner från nätet.

Bakgrund för mobilt bredband

Mobilt bredband är en tjänst som alla mobiloperatörer erbjuder. Ofta står det att man får upp till tex 60 Mbit/s. Detta innebär att alla som bor i ett visst område som täcks av en antenn på en mast kan få dela på upp till 60 Mbit/s. Om man är ensam i området och bor inom rimligt avstånd från masten så kommer man med stor sannolikhet att få nästan 60 Mbit/s hela tiden. Om man bor långt från masten eller har till exempel berg i vägen så kommer maxhastigheten att minska. Om man är flera som bor i samma område så delar man på kapaciteten. Om alla bara surfar så kommer man knappt att märka av sina grannar. Om man däremot laddar ner film eller ser på TV så kan det märkas att man har grannar. Prestanda ökar i det mobila näten och det finns teknik som klarar 1000 Mbit/s i ett område. Då är det stor kapacitet att dela på för det området. Om det någonsin kommer till Skärkind har jag ingen aning om.

En annan aspekt är att de flesta mobila bredbandsabonnemang har ett tak på hur mycket data man får ladda ner. Om man når taket så minskar hastigheten oftast. De flesta operatörer erbjuder dock högre tak om man betalar mer. Om man använder bredbandet för att titta på film så kommer du att nå taket snabbt efter som det går åt mycket data för det.

Bakgrund för bredband via fiber

I fiberabonnemangen så har varje anslutning egen fiber till en central punkt som har mycket hög kapacitet. Den är inte oändlig men den är stor. Om man köper ett abonnemang på 100 Mbit/s så har man den kapaciteten (nästan) hela tiden, oavsett vad dina grannar gör. Det spelar heller ingen roll hur långt från den centrala punkten du bor. Det finns utrustning som klarar att skicka data 10 mil utan att signalen blir sämre.

I fiberabonnemangen så har man inget tak på hur mycket man får ladda ner per månad. Det gör att det lämpar sig väl för att se på film eller TV.

Bakgrund för ADSL

ADSL kan några i Skärkind använda sig av. Denna teknik minskar sin kapacitet med avståndet till inkopplingspunkten. Det finns ADSL-teknik som kan ge mer än 20 Mbit/s till användaren. Det kräver att man inte bor så långt från inkopplingspunkten samt att inkopplingspunkten har en bra förbindelse till resten av nätet. I Skärkind har vi dålig kapacitet till våra inkopplingspunkter. Detta är (om jag förstått det rätt) orsaken till att endast ett 40-tal i Skärkind kan få ADSL med en maxhastighet på 0,5 Mbit/s. Det är inte så imponerande. Denna kapacitet räcker inte för att se på TV.

En fördel med ADSL är, precis som med fiber, att man inte har något tak på hur mycket man kan ladda ner. Med denna låga hastighet får man i och för sig inte ner så mycket i alla fall.

Lite fakta om internet via fiber

Fiber är idag den teknik som ger snabbast internet och är mest framtidssäker. Via fiber kan man få minst 100 Mbit/s. Det ADSL-bredband som vissa i Skärkind har idag ger 0,5 Mbit/s. Det går även att få TV och telefon via fiber. Vad det kommer att kosta är omöjligt att svara på idag. Det kommer att vara en initial kostnad för att projektera själva utbyggnaden. Sedan kommer det att kosta att ansluta sig och sedan blir det en månadskostnad. Anslutningskostnaden är den som är störst och dessutom svårast att gissa. Den beror på hur många som delar på kostnaden och var de som är intresserade bor.

Eftersom vi vet att flera av er kommer att fråga vad kostnaderna är för detta så skriver vi ut möjliga siffror för de tre olika kostnaderna (notera att det kan bli både högre och lägre beroende på en massa orsaker):

  • Projekteringskostnad – I Gistad har alla som vill vara med betalt in 800 kr som är tänkt att täcka projekteringskostnaden
  • Anslutningskostnad – Här finns en stor osäkerhet och det är projekteringen ovan som är tänkt att ta reda på denna kostnad. Jag har hört siffror på denna kostnad mellan 15000 kr och 30000 kr men det finns INGEN garanti för var kostnaden hamnar.
  • Månadskostnad – Här beror det precis på vad man beställer för tjänster. Om man tex väljer bredband 100 Mbit/s så kan det kosta ~320 kr/månad. Det är ungefär samma pengar som det kostar att ha ADSL 0,5 Mbit/s i Skärkind idag…

Notera att jag INTE lämnar någon garanti på prisuppgifterna men jag tror att ni kan se storleksordningen.

Vi kommer att skicka ut mer information när vi vet mer. Ni kan också titta på denna blogg där det kommer upp mer information när det finns.