Bidragen försenas?

Uppdaterad 14:07

Fick bekräftat från Roger på Norrköping Bredband att detta kommer att försena processen. Oklart hur länge. 🙁

 

I dagens Corren kan man läsa en artikel om bidragen till bredbandsutbyggnaden försenas. Hur det berör utbyggnaden i Skärkind vet vi inte än men vi försöker ta reda på det.

Artikel i Corren.

Nu är det dags att skicka in avtal för de återstående områdena

Idag träffade vi en representant på kommunen och fick riktigt goda nyheter. Det är inom kort möjligt att söka bidrag för utbyggnad och kommunen behöver veta hur många som vill ha fiber. Vi kommer därför inom de närmaste dagarna att lämna ut blanketter som ska skrivas på av alla som vill ha fiber i de återstående områdena.

Förutsättningar

 • Pris per anslutning: 19000 kr
 • Endast en typ av anslutning. Det kommer bara att finnas aktiv anslutning som val.

Preliminär tidplan

 • 1/9 är deadline för när avtal ska vara inskickade till Norrköping Vatten. Ni kommer alla att få en blankett i er brevlåda de närmaste dagarna. Blanketten kommer dessutom att finnas på denna blogg inom ett par dagar.
 • När kommunen fått in så många avtal att 60% av fastigheterna skrivit under så kommer projektering av Skärkind att göras. Resultatet av projekteringen kommer att vara med i bidragsansökan. Det är därför viktigt att ni som är intresserade av fiber verkligen skickar in ansökan så snabbt som möjligt.
 • När projekteringen är klar så kommer kommunen att skicka in en bidragsansökan till Länsstyrelsen som kommer att börja behandla inkomna ansökningar tidigast den 1/10. Om vår ansökan finns inne då så har de chans att behandla den tidigare. Skicka därför in ansökan så snabbt ni kan.
 • Om bidragsansökan godkänns så finns det möjlighet att börja gräva under vintern vilket gör det möjligt att få bredband innan sommaren 2016.

Vi som träffade kommunrepresentanten idag blev glada över detta positiva besked och hoppas att ni andra är det också.

Status för område Väst, Norr, Öst och Syd

Förra veckan var vi på möte på Länsstyrelsen i Östergötland för att lära oss mer om bidragssystemet som vi hoppas få pengar från.

Det finns ett preliminärt regelverk uppsatt för vad som kommer att gälla. Det som jag skrev i inlägget för en knapp månad sedan gäller fortfarande. Det ser ut som om vi kommer att kunna få 60% av kostnaden i bidrag vilket kommer att göra detta möjligt.

Det som är lite negativt i sammanhanget är att det kommer att dröja till ungefär maj nästa år innan det kan komma att betalas ut pengar. Vi planerar fortfarande för att starta en bredbandsförening för att förbereda inför denna tidpunkt.

Den som vill läsa mer om regelverket kan titta på Länsstyrelsens bredbandssida.

Vad händer nu?

Det var ett tag sedan det kom någon information. Ledsen för det. Här är senaste uppdateringen.

Denna veckan har vi ett inbokat möte med kommunen och förhoppningsvis projektören som ska rita grävkarta för Mitt-området..

Mitt-området

På mötet hoppas vi få reda på när projekteringen kan tänkas vara klar och när då grävskoporna kan börja gräva. Det grävs ju en del i Norsholm och enligt de uppgifter jag har så är det för att få till den teknikbod som vi alla kommer att vara kopplade till.

De andra områdena

Som berättades på mötet före sommaren så är vi just nu mellan två EU-program vilken gör att regler för bidrag från EU och staten inte är bestämde för den kommande perioden. Det har kommit ut lite information på Jordbruksverket. Det är dock inte tillräckligt för att det ska gå att söka bidrag där än. Kommunen är väl medveten om informationen men Karin och bredbandsutskottet på kommunen har varit upptagna med valet den senaste tiden.

Efter mötet hoppas jag kunna skicka ut mer information.

Nytt möte längre fram i höst

Längre fram i höst planerar vi att hålla ännu ett informationsmötet där vi bland annat tänkte prata om hur var och en ska tänka för att kunna välja operatör. Datum är inte bestämt för detta möte.

Resultat från möte med kommunen 15/4

Igår var vi på möte med Norrköpings kommun för att diskutera hur vi går vidare.

Både kommunen och vi i bredbandsgruppen jobbar mot ett och samma mål. Målet är att senast i höst ha börjat gräva för bredband i område Mitt (det svarta på kartan).

För att nå det målet behöver ett antal saker lösas:

 • Stödfinansiering via Länsstyrelse mm. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Samtal med berörda markägare. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Detaljprojektering klar för alla områden. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Vi måste få upp andelen intresserade i område Mitt till över 60%. Helst mycket mer för att få ner priset. Idag har 49% sagt att de är intresserade. Det är dock 44% som ännu inte sagt varken ja eller nej. Prata gärna med grannar som är gula på kartan så vi kan få upp andelen. Ansvarig alla i Skärkind
 • Beräkningar på pris är gjord så att det finns ett pris att säga ja eller nej till. Ansvarig Norrköpings kommun
 • Informationsmöte med presentation av bindande avtal. Innan vi kan kalla till detta så behöver ett par av punkterna ovan vara gjorda. Målet är att mötet ska vara innan sommaren. Ansvarig Skärkinds bredbandsgrupp
 • Bindande avtal underskrivna till en så hög andel att grävningen kan börja på allvar. Ansvarig alla intresserade i Skärkind
 • Grävning kan börja i område Mitt.
 • Grävning kan börja i andra områden.

Som ni ser så hoppas vi på att det händer en del saker de närmaste veckorna.

Vad påverkar anslutningskostnaden?

I ett tidigare inlägg (Priser för inkoppling) har jag skrivit om vad det kan kosta att skaffa och ha fiber.

Anslutningskostnaden består av två delar i ett nät som byggs via en fiberförening vilket vi förmodligen kommer att ha i Skärkind. Det finns även en modell med stadsnät.

 • Kommunens anslutningskostnad som är 9900 kr och är lika för alla. I avgiften ingår allt material som slang, fiber och utrustning som ska finnas i varje fastighet.
 • Grävkostnaden som beror på hur långt det är till närmaste anslutningspunkt. Det är denna kostnad som är svår att säga i innan vi vet hur många som ansluter sig. Vi i bredbandsgruppen (se kontaktlistan) har ett tänk att vi ska vara dela på kostnaden på något sätt för alla som bor inom ett område. Mer information kommer när vi ser hur intresset ser ut i de olika områdena. Det finns även möjlighet att få bidrag från olika håll när kostnaden blir hög.

Den del av kostnaden som vi kan påverka är grävkostnaden. Det är därför som det är så viktigt att vi får med så många som möjligt.