Protokoll från möte 2012-04-17

Protokoll Bredbandsmöte 17 april 2012-04-17 i Skärkinds bygdegård

Annordnare: Niklas Lanzén & Kennert Hallberg

Varför: Skärkind behöver detta för att kunna utvecklas och vara attraktivt.

Mål: Alla ska kunna få bredband i Skärkind.

Antal personer på mötet: ca 60 st

Karin Jonsson – Centerpartist och ordförande i bredbandsutskottet i Norrköpings kommun.

Första etappen är redan startad mellan Himmelstalund, Eksund, Klinga, Kimstad, Skärblack och Finspång. Tanken är att det ska kopplas vidare till Norsholm och Skärkind efter det.

Kommunen ska se om de kan pussla ihop så att vi kan ansluta på olika håll med Gistad, Gårdeby och Örtomta. Problemet är att det är svårt att gå över kommungränserna och reda ut vem som ska betala för vad. Kommunen tar på sig att ta kontakt med grannkommunerna.

Johnny Eriksson – Norrköpings vatten

Stamnäten består av tre rör som ska grävas ner ca 50 cm. Fiber stoppas i rören och har en livslängd på ca 50 år. Tanken är att det ska vara samma pris oavsett hur lång bort man bor så att alla ska ha möjligheten att ansluta. Byalagen ansvarar för grävning av kabel, kommunen ordnar material och projektör samt tillhandahåller information om hur man ska gräva.

Fler byalag bör skapas i Skärkind, 30-100 fastigheter i samma rekommenderas. Byalagen ska skapa en Ekonomisk förening där ekonomin ska skötas för grävning mm.

Det är viktigt att många i Skärkind vill vara med, minst 50% av alla boende bör vara intresserade om det ska bli något och helst uppåt 90%.

Priser: Anslutningsavgiften är 9 900 kr per fastighet exklusive grävning. Man kan ansluta sig som passiv för 1 900 kr, då kostar det 14 900 kr när man väljer att ansluta sig.

Operatörer: Det blir ett öppet nät där man själv väljer vad man vill ha.

Östen – från ett byalag i Söderköping berättar om hur de har gjort. De använde de gamla socknarna för att dela in i byalag.

Rekommenderar att gå på ett  PTS (Post och Tele Styrelsen) seminarium, ger bra information.

Deras egna hemsida är: www.bredbandve22.se

Vad gör vi nu? Vi måste få besked av Norrköpings kommun om att stamnät är på gång innan vi kan gå vidare. Det alla kan göra är att anmäla sitt intresse, prata med grannar, sprida information.

Vid frågor och intresseanmälan går det bra att maila: bredband@skarkind.se

Beslut tas om att dela upp Skärkind i fyra byalag efter vilka skolor som tidigare fanns, till varje byalag finns några ansvariga:

  • Skärkinds by: Niklas och Kennert
  • Bostorp: Claes Olai och Anders Hollstedt.
  • Ekenberg: Kjell Grindemyr, Fredrik Jacobsson, Frida Andersson
  • Bäckeby: vakant för tillfället

Protokollförare: Frida Andersson, Halleby Säteri