Nytt i december

Som ni säkert förstått så har det inte hänt något under hösten. Det har inte avsatts några pengar för utbyggnad i Skärkind under 2013.

Kommunen fortsätter dock planeringen då vi enligt deras plan som jag berättade om tidigare ska få utbyggnad under 2014. Det verkar finnas ett par alternativ som de diskuterar både med och utan extra finansiering från Länsstyrelsen.

Jag återkommer när jag har mer information.

 

Förseningar att vänta…

När vi hade kommunen på besök i våras så var vi i Skärkind prioriterade för stamnätsutbyggnad. Nyligen fick jag reda på att vi halkat ner i den prioriteringen. Enligt planen som finns just nu så är Skärkind inlagd i plan för stamnätsutbyggnad 2014. Det känns inte riktigt kul tycker jag. Planen finns att se på denna länken: Presentation Bredband 121120.

Jag hoppas inte det är helt kört att det ska hända något under 2013 men det ser mörkt ut just nu.

Protokoll från möte 2012-04-17

Protokoll Bredbandsmöte 17 april 2012-04-17 i Skärkinds bygdegård

Annordnare: Niklas Lanzén & Kennert Hallberg

Varför: Skärkind behöver detta för att kunna utvecklas och vara attraktivt.

Mål: Alla ska kunna få bredband i Skärkind.

Antal personer på mötet: ca 60 st

Karin Jonsson – Centerpartist och ordförande i bredbandsutskottet i Norrköpings kommun.

Första etappen är redan startad mellan Himmelstalund, Eksund, Klinga, Kimstad, Skärblack och Finspång. Tanken är att det ska kopplas vidare till Norsholm och Skärkind efter det.

Kommunen ska se om de kan pussla ihop så att vi kan ansluta på olika håll med Gistad, Gårdeby och Örtomta. Problemet är att det är svårt att gå över kommungränserna och reda ut vem som ska betala för vad. Kommunen tar på sig att ta kontakt med grannkommunerna.

Johnny Eriksson – Norrköpings vatten

Stamnäten består av tre rör som ska grävas ner ca 50 cm. Fiber stoppas i rören och har en livslängd på ca 50 år. Tanken är att det ska vara samma pris oavsett hur lång bort man bor så att alla ska ha möjligheten att ansluta. Byalagen ansvarar för grävning av kabel, kommunen ordnar material och projektör samt tillhandahåller information om hur man ska gräva.

Fler byalag bör skapas i Skärkind, 30-100 fastigheter i samma rekommenderas. Byalagen ska skapa en Ekonomisk förening där ekonomin ska skötas för grävning mm.

Det är viktigt att många i Skärkind vill vara med, minst 50% av alla boende bör vara intresserade om det ska bli något och helst uppåt 90%.

Priser: Anslutningsavgiften är 9 900 kr per fastighet exklusive grävning. Man kan ansluta sig som passiv för 1 900 kr, då kostar det 14 900 kr när man väljer att ansluta sig.

Operatörer: Det blir ett öppet nät där man själv väljer vad man vill ha.

Östen – från ett byalag i Söderköping berättar om hur de har gjort. De använde de gamla socknarna för att dela in i byalag.

Rekommenderar att gå på ett  PTS (Post och Tele Styrelsen) seminarium, ger bra information.

Deras egna hemsida är: www.bredbandve22.se

Vad gör vi nu? Vi måste få besked av Norrköpings kommun om att stamnät är på gång innan vi kan gå vidare. Det alla kan göra är att anmäla sitt intresse, prata med grannar, sprida information.

Vid frågor och intresseanmälan går det bra att maila: bredband@skarkind.se

Beslut tas om att dela upp Skärkind i fyra byalag efter vilka skolor som tidigare fanns, till varje byalag finns några ansvariga:

  • Skärkinds by: Niklas och Kennert
  • Bostorp: Claes Olai och Anders Hollstedt.
  • Ekenberg: Kjell Grindemyr, Fredrik Jacobsson, Frida Andersson
  • Bäckeby: vakant för tillfället

Protokollförare: Frida Andersson, Halleby Säteri

Möte med Norrköpings kommun

Igår var jag och Kennert Hallberg på möte med Norrköpings kommun. Vi träffade en landsbygdsutvecklare och en IT-strateg. Vi berättade om det upplägg som vi dragit igång i Skärkind och ville höra att kommunen tycker det är en bra väg framåt. De är positiva till vårt initiativ och vi tror att de kommer att kunna hjälpa oss framöver.

En sak som vi var mycket intresserade av att diskutera var finansiering. Eftersom Skärkind är glest befolkat så är det i praktiken nödvändigt att få finansiering från någon utanför Skärkind för att vi ska kunna få till detta. De berättade att Tillväxtverket, EUs strukturfond, PTS och Jordbruksverket alla kan vara medfinansiärer och att det är Länsstyrelsen som  samordnar bidragen. De kan ju se helheten. Vi kommer att ta kontakt med dem inom kort för att prata om förutsättningarna för Skärkind. Det är inte helt enkelt för kommunen att direkt stöda oss med pengar för utbyggnaden. Det finns visst lagar som hindrar dem från det. De lovade dock att titta lite mer på det.

Det kändes som ett positivt möte och den plan jag tidigare nämnt ska vi försöka fortsätta med.

Vad händer nu?

Om ni undrar vad som händer nu på bredbandsfronten så ska jag beskriva vad jag tro kommer att hända framöver.

Planerade aktiviteter

  • Möte med Norrköpings kommun 7/10 (bokat). Här vill vi berätta om vad vi har på gång och säkerställa att kommunen stöttar oss i detta.
  • Möte med Länsstyrelsen tillsammans med Gistads förening. Här vill vi diskutera hur vi kan söka bidrag även till utbyggnad av bredband i Skärkind. Gistad har redan aktiva diskussioner med Länsstyrelsen.

Mina Önskade aktiviteter

  • Trycka upp ett informationsblad att dela ut i brevlådorna i Skärkinds socken så att alla som bor här har möjlighet att vara med. (Hoppas vi kan få ut detta i mitten av oktober)
  • Hålla ett informationsmöte i Skärkinds Bygdegård där vi berättar mer om upplägget och kan räta ut lite frågetecken. (Hoppas vi kan ha detta i slutet av oktober)
  • Starta anmälan till projektering av bredbandsutbyggnad i Skärkind. (Hoppas detta kan vara igång i slutet av oktober)